Zakład Medycyny Nuklearnej

PRACOWNICY ZAKŁADU:

kierownik:

dr hab. n. med. Wiesław Tryniszewski

tel. 42 639-36-86

z-ca kierownika:

dr n. med. Mariusz Gadzicki

asystenci:

dr n. med. Magdalena Górska-Chrząstek

dr n. med. Iwona Raciborska-Mandat

dr chem. Alina Mielniczak

mgr Antoni Szarf

rezydent:
lek. med. Paweł Gadzicki

inspektor ochrony radiologicznej – fizyk:

dr n. med. Michał Nowak

pielęgniarka:

piel. Alina Głowińska

technicy:
mgr Aleksandra Dyła

lic. Krzysztof Nowak

tech. Robert Karliński


PROFIL DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNO-USŁUGOWEJ:

Badania izotopowe i obrazowe wykonywane w pracowni:

 • Badania serca i mięśnia sercowego
 • Spoczynkowa scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego techniką GSPECT/CT
 • Wysiłkowa scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego techniką GSPECT/CT
 • Angiokardiografia izotopowa wykonana technika “bramkową”- spoczynkową
 • Angiokardiografia radioizotopowa techniką pierwszego przejścia znacznika
 • Badania mózgu
 • Scyntygrafia perfuzyjna mózgu techniką SPECT?CT
 • Scyntygrafia dynamiczna mózgu
 • Scyntygrafia mózgu w poszukiwaniu zmian rozrostowych i wznowy po zabiegu operacyjnym i napromienianiu
 • Badanie nerek
 • Renoscyntygrafia
 • Renoscyntygrafia z testem furosemidowym
 • Renoscyntygrafia z testem kaptoprilowym
 • Scyntygrafia statyczna nerek technika SPECT?CT
 • Badania wątroby
 • Scyntygrafia wątroby i śledziony techniką SPECT/CT
 • Cholescyntygrafia
 • Angioscyntygrafia wątroby
 • Badania kośćca
 • Scyntygrafia kośćca techniką badania całego ciała (WHOLE BODY).
 • Badanie SPECT/CT kości
 • Dwu- i trójfazowa dynamiczna scyntygrafia kośćca
 • Badanie płuc
 • Scyntygrafia perfuzyjna płuc techniką SPECT/CT.
 • Scyntygrafia wentylacyjna (aerozolowa) płuc techniką SPECT/CT
 • Badania mięśni
 • Scyntygrafia perfuzyjna mięśni kończyn dolnych – spoczynek
 • Scyntygrafia perfuzyjna mięśni kończyn dolnych – wysiłek
 • Badania przewodu pokarmowego
 • Scyntygrafia dynamiczna ślinianek
 • Scyntygraficzna diagnostyka krwawień z przewodu pokarmowego
 • Scyntygrafia tranzytu przełykowego
 • Scyntygrafia opróżniania żołądka
 • Inne badania izotopowe
 • Scyntygrafia puli krwi techniką SPECT/CT
 • Scyntygrafia przytarczyc
 • Limfoscyntygrafia – badanie kończyn
 • Limfoscyntygrafia – znakowanie węzła wartowniczego
 • Synowektomia radioizotopowa
 • Scyntygrafia guzów neuroendokrynnych
 • Badania densytometryczne
 • Badania gęstości kości – densytometria kręgosłupa, szyjki kości udowej, przedramienia oraz całego ciała. Ocena masy kości, tkanki tłuszczowej oraz tkanki mięśniowej.

Wszystkie badania wykonywane są u pacjentów hospitalizowanych lub  kierowanych  w trybie ambulatoryjnym  z Poradni Specjalistycznych mających podpisany kontrakt z NFZ.

Zakład Medycyny Nuklearnej znajduje się w  USK im. WAM – CSW przy ulicy Żeromskiego 113 w budynku głównym Szpitala,  na I piętrze, wejście na rogu  al. Mickiewicza i ul. Żeromskiego. Wyposażony jest w nowoczesną gamma-kamerę hybrydową SPECT/CT BrightView XCT firmy Philips. Urządzenie jest hybrydowym systemem do diagnostyki obrazowej łączącym funkcje gamma kamery SPECT i skanera CT. Moduł CT służy do lokalizacji i korekcji pochłaniania promieniowania gamma dostarczając obrazy o wysokiej rozdzielczości przy niskich dawkach promieniowania. System BrightView XCT umożliwia wykonywanie badań planarnych i SPECT włącznie z akwizycjami dynamicznymi, bramkowanymi i całego ciała.

W Zakładzie wykonywane są również badania wysiłkowe na nowoczesnym ergometrze ANGIO V2 do oceny perfuzji mięśnia sercowego.

Ponadto na wyposażeniu Zakładu znajduje się densytometr typu DEXA Lunar Proddigi firmy GE umożliwiający wykonanie badań densytometrycznych kręgosłupa, szyjki kości udowej oraz całego ciała.

Kontakt:

Zakład Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralnego Szpitala Weteranów, 90–549 Łódź, ul. Żeromskiego 113. tel. 42 639-36-86 E-mail: izotopy@skwam.lodz.pl