Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel./ fax: 42 2059850
e-mail: radiol@umed.lodz.pl

 

Pełniący obowiązki:  Dr n. med. Bogdan Błaszczyk

 

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w języku polskim i Studiów w Języku Angielskim z zakresu radiologii, medycyny nuklearnej i diagnostyki obrazowej. Prowadzą również działalność dydaktyczną w ramach szkolenia podyplomowego dla lekarzy różnych specjalności w zakresie wymaganych kursów specjalizacyjnych oraz specjalizację z radiologii i medycyny nuklearnej. W ramach wielokierunkowej działalności naukowej współpracują z  Klinikami i Zakładami Szpitala.
Głównym tematem działalności naukowej jest:
“Opracowanie programów i modeli umożliwiających zastosowanie metod radioizotopowych i radiologicznych do dynamicznej i statycznej oceny czynności i funkcjonowania układów i narządów, z możliwością klinicznego ich wykorzystania w diagnozowaniu schorzeń i monitorowaniu leczenia”.
Wysokokwalifikowane zespoły lekarzy, techników i pielęgniarek codziennie wykonują pełną diagnostykę obrazową dla potrzeb Klinik Szpitala oraz na zlecenia jednostek zewnętrznych. Pracownie wchodzące w skład Zakładu są wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Kwalifikacje personelu, stan techniczny aparatury oraz jakość świadczonych usług spełniają rygorystyczne wymagania normy ISO.

Pracownie diagnostyczne naszego Zakładu znajdują się w następujących lokalizacjach:
przy ul.Żeromskiego 113

  Pracownie

telefon

  Rejestracja

Zapisy na badania (od godz.8:00-16:00)
42 205 98 50

 Pracownia Tomografii Komputerowej

42 639 36 84

 Pracownia Rezonansu Magnetycznego

42 639 37 80

 Pracownia Badan i Zabiegów Naczyniowych

42 639 36 87

 Pracownia Radiologii Klasycznej

42 639 36 81

 Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej

42 639 36 85

 Pracownia Medycyny Nuklearnej, Densytometrii i Badań Wysiłkowych                

tel./fax. 42 639 36 89

 

 – przy pl.Hallera 1

 Pracownie

telefon

  Rejestracja

42 205 98 50

 Pracownia Tomografii Komputerowej

42 639 30 56

 Pracownia Radiologii Klasycznej

 

 Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej

42 639 30 54