Pracownia Serologii i Bank Krwi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralny Szpital Weteranów 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113 tel. ( 042 ) 639 36 22 fax ( 042 ) 639 36 22  
ZESPÓŁ DZIAŁU

Kierownik Serologii

mgr Anna Kędzierska

Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

Kierownik Banku Krwi

dr n. med. Marek Przygoda

Asystenci

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW:
Mgr Bogusława Kamińska
Specjalista analityki medycznej

Mgr Irmina Parniewska

Mgr Zofia Parol-Kudelska

Mgr Joanna Browarska

Mgr Katarzyna Piotrowska

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

  1. patologia urazu wojennego
  2. szkolenie w zakresie transfuzjologii dla lekarzy transfuzjonistów klinik
  3. ścisła współpraca szkoleniowa klinik z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
  4. podnoszenie kwalifikacji z zakresu kliniki chorób wewnętrznych i transfuzjologii klinicznej

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNO-USŁUGOWEJ:

Dział Serologii i Bank Krwi posiada wysokokwalifikowany personel i nowoczesną aparaturę. Aktualnie laboratorium spełnia wszystkie wymagania Ministerstwa Zdrowia w zakresie wykonywania badań. W laboratorium obowiązuje zarządzanie Systemem Jakości i jako element szpitala legitymuje się certyfikatem PN ISO 9001:2008. Dział Serologii i Bank Krwi uczestniczy w krajowym systemie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej oraz stosuje, zgodnie z przyjętymi zasadami, system kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Posiada wszystkie niezbędne certyfikaty upoważniające do wykonywania badań laboratoryjnych. Wszystko to gwarantuje wysoką jakość i tym samym wiarygodność badań laboratoryjnych.

Panel wykonywanych w laboratorium badań i oznaczeń obejmuje:

  • Badanie grupy krwi w układzie ABO i RhD
  • Przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA)
  • Bezpośredni Test Antyglobulinowy (BTA)
  • Próba zgodności krwi

INFORMACJE DODATKOWE

Wyposażenie Działu w nowoczesna wirówkę serologiczną do mikrometody kolumnowej żelowej z zestawem odczynników żelowych, zestaw komputerowy połączony programowo z klinikami i jednostką publicznej służby krwi- Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Kontakt:

DZIAŁ SEROLOGII I BANK KRWI

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel./fax: 042 63 93 622, 042 63 93 596

z.serol.k@skwam.lodz.pl