Medycyna Pracy

Godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 9.00 – 14.00, tel 42 639 36 25 PROFIL DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNO-USŁUGOWEJ:

  • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)
  • badania na licencję pracownika zabezpieczenia technicznego
  • badania osób ubiegających się lub posiadających broń
  • badania kierowców
  • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych