Szczepienia COVID-19

SZCZEPIENIA PERSONELU PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi, jako jeden ze szpitali węzłowych, został wyznaczony do szczepienia personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID-19. Placówki medyczne, apteki, przychodnie zainteresowane szczepieniami personelu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 proszeni są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2020 r. do godz. 09:00, wg zamieszczonego Wzoru Formularza na adres:
covid-19@skwam.lodz.pl
• Wzór Formularza

Proszę pamiętać, że wraz z listą chętnych, należy przesłać również niezbędną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia nazwiska, numeru PESEL, informacji o wykonywaniu zawodu medycznego, informacji o miejscu pracy, przez SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi oraz udostępnianie tych danych: Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
Imię
Nazwisko
PESEL

Koordynator szczepień:
Paulina Kołat-Brodecka / Anna Grabska
e-mail: p.brodecka@skwam.lodz.pl
tel: 518 798 575