Klinika Ortopedii

Katedra Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

Dane kontaktowe

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
Sekretariat tel. 42 639 35 11                                                                                                                                               Pokój lekarski tel. 42 639 35 14                                                                                                                                     Dyżurka pielęgniarek tel. 42 63 93 517

e-mail: klinika.ortopedii@skwam.lodz.pl

 
Kierownik
prof.dr hab. n.med. Marcin Domżalski

Zastępca Kierownika Kliniki
dr n. med. Mieczysław Nikiel

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr. Aneta Mamrot

Starsi Asystenci:

dr.n. med. Sławomir Goc
dr.n. med. Zygmunt Pawlik
dr.n. med. Andrzej Witczak
dr.n. med. Przemysław Łaganowski
dr.n. med. Krzysztof Nowak
dr.n. med. Paweł Denys
dr.n. med. Jan Poszepczyński
dr.n. med. Krzysztof Andrzejewski
dr.n. med. Sebastian Żabierek
lek. Łukasz Okulski
lek. Radosław Grabowski
lek. Andrzej Świniarski
dr.n med. Jędrzej Lesman

Młodsi asystenci-rezydenci:
lek. Łukasz Zgoda
lek. Rafał Długozima
lek. Dawid Pawlos
lek. Patrycja Szkutnik
lek. Michał Piotrkowski
lek. Maciej Łuczak
lek. Tomasz Janczyk
lek. Wojciech Stryjecki
lek. Michał Szufnara
lek. Ilona Wagner-Olszewska
lek. Bartosz Chlebanowski
lek. Błażej Wójtowicz
lek. Artur Opasiak
lek. Łukasz Gołek
lek. Cezary Błoch
lek. Grzegorz Taborski

Fizjoterapeuci
dr n. med. Małgorzata Różańska
dr n. med. Paweł Piątkowski
dr.n med. Szymon Tyszkiewicz

.

Przedmiot działalności

W Klinice realizowane są studia doktoranckie oraz staże podyplomowe dla absolwentów uczelni medycznych. Ponadto kierownik kliniki i adiunkci prowadzą prace magisterskie studentów V roku Wydziału Nauk o Zdrowiu UM oraz staże cząstkowe do specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz fizjoterapii. Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu studiów dziennych i zaocznych
z klinicznych podstaw fizjoterapii w ortopedii i traumatologii, kinezjologii, metod specjalnych fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu.

Bazę łóżkową stanowi 36 łóżek. Klinika dysponuje 1, 2 i 3 – osobowymi salami. Rocznie hospitalizuje się około 2500 chorych. Członkowie zespołu Kliniki biorą czynny udział w szkoleniach specjalistycznych krajowych
i zagranicznych, kongresach i zjazdach naukowych w Polsce i na świecie, publikują prace naukowe w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych.

Zespół pielęgniarski Kliniki zapewnia pacjentom ciągłą opiekę specjalistyczną, a wszystkie działania dokumentowane są w indywidualnych kartach pielęgnacyjnych. Ambicją Zespołu Kliniki jest udzielanie najwyższej jakości usług medycznych związanych z profilem Kliniki. Cel ten realizowany jest przez wysoko wykwalifikowaną (certyfikaty europejskie z protezoplastyki) i zmotywowaną do działania kadrę lekarską i pielęgniarską.

Wykonywane zabiegi

 • Protezoplastyka stawów biodrowych z użyciem nowoczesnych protez bezcementowych, cementowych
  i połowiczych
 • Protezoplastyka stawów kolanowych z z użyciem nowoczesnych protez bezcementowych, cementowych
  i połowiczych
 • Protezoplastyka stawów skokowych z użyciem nowoczesnych protez
 • Protezoplastyka stawu ramienno-łopatkowego
 • Leczenie powikłań po protezoplastykach stawów biodrowych i kolanowych z użyciem nowoczesnych materiałów leczniczych typu SPACER i protez rewizyjnych
 • Artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu kolanowego
 • Rekonstrukcja więzadeł stawu kolanowego
 • Artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu barkowego
 • Rekonstrukcja więzadeł i ścięgien stawu barkowego
 • Artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu biodrowego
 • Rekonstrukcja ubytków chrząstki stawowej
 • Operacja korekcyjne stopy – paluchy koślawe, palce młotkowate
 • Plastyka stawów rzekomych kości długich
 • Leczenie operacyjne powikłań zapalnych pourazowych i krwiopochodnych narządu ruchu

Osiągnięcia kliniki

Dajemy radę mimo wszystko.