Klinika Ortopedii

Katedra Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
sekretariat tel. 42 639 35 11, tel./fax. 42 636 83 28
pielęgniarka oddziałowa tel. 42 639 35 24
pokój lekarski tel. 42 639 35 14
e-mail: klinika.ortopedii@skwam.lodz.pl

 

ZESPÓŁ KLINIKI
Kierownik
dr hab. n.med. Marcin Domżalski

Z-ca Kierownika
dr n. med. Mieczysław Nikiel

Starsi Asystenci
dr hab. n.med. Przemysław Paradowski
dr n. med. Sławomir Goc
dr n. med. Krzysztof Nowak
dr n. med. Andrzej Witczak
dr n. med. Zygmunt Pawlik
dr n. med. Paweł Denys
dr n. med. Przemysław Łaganowski

 
Asystenci

dr n. med. Bartosz Żakowski
dr n. med. Jan Poszepczyński
dr n. med. Krzysztof Andrzejewski
dr n. med. Ernest Grabarek

Rezydenci
lek. Marcin Milczarek
lek. Mikołaj Wypych
lek. Sebastian Żabierek
lek. Justyna Andrzejewska
lek. Andrzej Świniarski
lek. Weronika Czas
lek. Anna Torzecka
lek. Krystian Ludwiczak

Fizjoterapeuci
dr n. med. Małgorzata Różańska
dr n. med. Paweł Piątkowski
mgr Tomasz Jóźwiak

Poradnia Ortopedyczna
dr n. med. Mieczysław Nikiel – kierownik
dr n. med. Przemysław Łaganowski – starszy asystent

piel. dypl. Bogumiła Zawadzka  – pielęgniarka Oddziałowa

Sekretariat
  mgr Katarzyna  Stołowska sekretarka medyczna

  .

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
W Klinice realizowane są studia doktoranckie oraz staże podyplomowe dla absolwentów uczelni medycznych. Ponadto kierownik kliniki i adiunkci prowadzą prace magisterskie studentów V roku Wydziału Fizjoterapii UM oraz staże cząstkowe do specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz fizjoterapii. Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Fizjoterapii studiów dziennych i zaocznych z klinicznych podstaw fizjoterapii w ortopedii i traumatologii, kinezjologii, metod specjalnych fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu. Dodatkowo prowadzone są zajęcia ze studentami V roku Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

ZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

 • Powikłania wczesne i późne po protezoplastykach dużych stawów narządu ruchu
 • Badania nad poprawą jakości życia chorych z przewlekłymi pourazowymi zapaleniami kości
 • Nowoczesne sposoby leczenia ostrych obrażeń narządu ruchu
 • Sposoby leczenia zaburzeń zrostu tkanki kostnej
 • Ocena wydolności stawów kolanowych po rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych

PROFIL DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNO – USŁUGOWEJ

 • Protezoplastyka stawów biodrowych z użyciem nowoczesnych protez bezcementowych, cementowych i połowiczych
 • Protezoplastyka stawów kolanowych z użyciem nowoczesnych protez cementowych
 • Leczenie powikłań po protezoplastykach stawów biodrowych i kolanowych z użyciem nowoczesnych materiałów leczniczych typu SPACER i protez rewizyjnych
 • Artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu kolanowego
 • Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego metodą artroskopowi
 • Rekonstrukcja więzadeł stawu kolanowego
 • Przeszczep chrząstki stawowej
 • Operacja korekcyjne stopy – paluchy koślawe, palce młotowate
 • Rekonstrukcja stawów rzekomych kości długich
 • Leczenie operacyjne powikłań zapalnych pourazowych i krwiopochodnych narządu ruchu
 • Operacyjna rekonstrukcja w zaburzeniach rozwojowych klatki piersiowej
 • Poradnia ortopedyczna  – nadzór merytoryczny

INFORMACJE DODATKOWE
Bazę łóżkową stanowi 30 łóżek. Klinika dysponuje 1, 2 i 4 – osobowymi salami. Rocznie hospitalizuje się około 700 chorych. Przeciętny pobyt chorego w klinice to około 5 dni. Członkowie zespołu Kliniki biorą czynny udział w szkoleniach specjalistycznych krajowych i zagranicznych, kongresach i zjazdach naukowych w Polsce i na świecie, publikują prace naukowe w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych.
Zespól pielęgniarski Kliniki zapewnia pacjentom ciągłą opiekę specjalistyczną, a wszystkie działania dokumentowane są w indywidualnych kartach pielęgnacyjnych. Ambicją Zespołu Kliniki jest udzielanie najwyższej jakości usług medycznych związanych z profilem Kliniki. Cel ten realizowany jest przez wysoko wykwalifikowaną (certyfikaty europejskie z protezoplastyki) i umotywowaną do działania kadrę lekarską i pielęgniarską.