Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej
II Katedra Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel. (0 42) 639 36 34
fax: (0 42) 639 36 34
e-mail: okulista@skwam.lodz.pl

ZESPÓŁ KLINIKI
Kierownik
prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
Z–ca Kierownika
dr n. med. Kinga Hadław–Durska

Starsi Asystenci
lek. med. Monika Chwiałkowska–Karam
dr n. med. Agnieszka Gajdowska
dr n. med. Anna Górnik
lek. med. Małgorzata Komorowska–Gruntmeyer
lek. med. Łukasz Konopka
lek. med. Marta Krajewska–Frankowska
lek. med. Wiktoria Kubisiak
lek. med. Dagmara Mrowicka
lek. med. Justyna Niedzielska
lek. med. Mirosław Pastuszka
dr. n. med. Zofia Pniakowska
lek. med. Magdalena Pyrek
lek. med. Natalia Skuza
lek. med. Magdalena Skorek–Walczak
dr. n. med. Joanna Szymor
dr. hab. n. med. Arleta Waszczykowska, Profesor uczelni
dr n. med. Katarzyna Wojciechowska

Młodsi Asystenci
lek. med. Joanna Kośny

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Joanna Sas

Sekretariat
mgr Dorota Frydrysiak – starsza sekretarka medyczna
Martyna Karp – sekretarka medyczna

Kierownik Poradni Okulistycznej
lek. med. Mirosław Pastuszka

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Badania w chorobach soczewki
• ocena metod stabilizacji bariery naczyniowo-komorowej po operacji usunięcia soczewki i wszczepów wewnątrzgałkowych
• ocena skuteczności fakoemulsyfikacji zaćmy oraz techniki mikrocięcia
• ocena wszczepionych soczewek wieloogniskowych i soczewek z wydłużoną ogniskową ( EDOF )
• ocena eksplantowanych soczewek wewnątrzgałkowych
• Ocena skuteczności technik operacyjnych zaćmy
• Badania skuteczności laseroterapii w schorzeniach siatkówki i jaskrze:
• w cukrzycowych zmianach na dnie oka
• w zakrzepach żyły środkowej siatkówki, w jaskrze
• Badania nad tamponadą wewnątrzgałkową olejem silikonowym, ciężkimi perfluorokarbonami i gazami rozprężającymi
• Badania biomechaniki rogówki po różnych formach operacji wewnątrzgałkowych
• Badania nad zastosowaniem selektywnego przeszczepu warstwy Bowmana rogówki w nieinfekcyjnych owrzodzeniach rogówki

PROFIL DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNO-USŁUGOWEJ

• Mikrochirurgia oka:
• operacje zaćmy, jaskry, chirurgia szklistkowo-siatkówkowa, przeszczepy rogówek
• chirurgiczne leczenie choroby zezowej
• Diagnostyka i leczenie chorób narządu wzroku
• Programy lekowe w zwyrodnieniach plamki związanego z wiekiem i w cukrzycowym obrzęku plamki