Blok operacyjny

Klinika posiada dwie bardzo dobrze wyposażone sale operacyjne spełniające wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym blokom neurochirurgicznym.

Z najważniejszych elementów wyposażenia posiadamy:

 • dwa zaawansowane mikroskopy operacyjne z torem wizyjnym i możliwością rejestracji i transmisji przebiegu operacji. Dodatkową opcją jednego z mikroskopów jest pomiar krążenia krwi w naczyniach mózgowych w czasie rzeczywistym oraz wizualizacja guzów mózgu.
 • system optycznej neuronawigacji (image-guided surgery) Medtronic StealthStation S7
 • system trójwymiarowego obraowania śródoperacyjnego Medtronic O-Arm
 • nóż ultradźwiękowy (CUSA) używany w chirurgii nowotworów
 • dwa stoły operacyjne przystosowane do śródoperacyjnej diagnostyki rentgenowskiej
 • operacyjny aparat rentgenowski (ramię C)
 • elektryczne wiertarki szybkoobrotowe, kraniotomy, trepany
 • klamra Mayfielda z kompletem szpatułek automatycznych
 • mikronarzędzia do chirurgii mikroskopowej
 • zestaw do operacji przysadki z dostępu przez nos
 • zestaw do operacji kręgosłupa przez usta
 • zestawy do stabilizacji i zakładania implantów kręgosłupa  szyjnego, piersiowego i lędźwiowego