Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca

Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
– Centralny Szpital Weteranów

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel./fax. 042 63 93 563
e-mail: kardiologia.interwencyjna@umed.lodz.pl
www.kardiolodz.umed.pl

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Dorota Musiałek