Klinika Chirurgii Ręki

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel. 42 639 35 35
e-mail: chir.reki@skwam.lodz.pl

Kierownik Oddziału
dr n. med. Robert Rokicki

Sekretariat
mgr Emilia Góra – sekretarka medyczna

Przedmiot działalności Oddziału

Oddział zabezpiecza w trybie całodobowym wszystkie ostre obrażenia ręki i nadgarstka w tym:

 • amputacje urazowe na wszystkich poziomach – replantacje kończyn
 • ostre obrażenia nerwów i naczyń – rewaskularyzacje z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych
 • ostre obrażenia ścięgien – pierwotne rekonstrukcje
 • ostre obrażenia tkanek miękkich – plastyki płatowe, przeszczepy skóry
 • ostre obrażenia układu kostnego – stabilizacje i przeszczepy kostne auto- i allogenne
 • mixty – urazy wielotkankowe – kompleksowe wieloetapowe leczenie.

W trybie planowym Oddział wykonuje:

 • operacje rekonstrukcyjne – deformacje pourazowe i pooparzeniowe z wykorzystaniem uszypułowanych płatów skórnych oraz skórnych z fragmentami kości – odtwarzanie palców
 • operacje rekonstrukcyjne zastarzałych uszkodzeń nerwów – przeszczepy kablowe
 • operacje rekonstrukcyjne zastarzałych uszkodzeń ścięgien – dwuetapowa rekonstrukcja z użyciem protez Huntera
 • operacje transpozycji ścięgien w wysokich zastarzałych uszkodzeniach nerwów
 • operacje ręki spastycznej
 • operacje rekonstrukcyjne układu szkieletowego w obrębie ręki – przeszczepy kostne
 • zmiany zwyrodnieniowe
 • zmiany pourazowe nadgarstka SLAC, SNAC, choroba Kienbocka
 • stawy rzekome i zaburzenia zrostu kostnego
 • przykurcze skórne torebkowe i ścięgniste
 • neuropatie, zespoły uciskowe nerwów w obrębie kończyny górnej
 • plastyki skóry
 • diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych w obrębie ręki
 • protezoplastyka małych stawów ręki (PIP, MCP)n nadgarstka, łokcia
 • artroplastyki interpozycyjne stawów rąk
 • zabiegi rekonstrukcyjne i plastyczne w obrębie ręki w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów leczenie operacyjne chorób w obrębie nadgarstka i przedramienia
 • artroskopia nadgarstka, łokcia i CMC
 • usunięcie ganglionów, ciał wolnych
 • leczenie niestabilności S-L, uszkodzenie TFCC i inne