Klinika Chirurgii Ręki

Klinika Chirurgii Ręki

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel. 42 639 35 35
e-mail: chir.reki@skwam.lodz.pl

Kierownik Oddziału
dr n. med. Robert Rokicki

Pielęgniarka Oddziałowa
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego Joanna Kołtoń

Asystenci:

dr n. med. Michał Majewski

dr n. med. Michał Kędzierski

lek. med. Joanna Wojna

lek. med. Joanna Kot

lek. med. Katarzyna Kędzierska

Współpracujący:

dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz

dr n. med. Miłosz Andrzejewski

lek. med. Piotr Zaorski

lek. med. Weronika Czas

lek. med. Michał Krzymiński

lek. med. Magdalena Kołodziejczak

Sekretariat
mgr Emilia Góra – sekretarka medyczna

lic. Patrycja Rojek – sekretarka medyczna

Przedmiot działalności Oddziału

Oddział zabezpiecza w trybie całodobowym wszystkie ostre obrażenia ręki i nadgarstka w tym:

 • amputacje urazowe   – replantacje kończyn
 • ostre obrażenia nerwów i naczyń – rewaskularyzacje z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych
 • ostre obrażenia ścięgien – pierwotne rekonstrukcje
 • ostre obrażenia tkanek miękkich – plastyki płatowe, przeszczepy skóry
 • ostre obrażenia układu kostnego – stabilizacje i przeszczepy kostne auto- i allogenne
 • mixty – urazy wielotkankowe – kompleksowe wieloetapowe leczenie.

W trybie planowym Oddział wykonuje:

 • operacje rekonstrukcyjne – deformacje pourazowe i pooparzeniowe
 • operacje rekonstrukcyjne zastarzałych uszkodzeń nerwów – przeszczepy kablowe, neurotuby
 • operacje neuropatii, zespołów uciskowych nerwów w obrębie kończyny górnej
 • operacje rekonstrukcyjne zastarzałych uszkodzeń ścięgien – dwuetapowa rekonstrukcja z użyciem protez Huntera
 • operacje transpozycji ścięgien w wysokich zastarzałych uszkodzeniach nerwów
 • operacje rekonstrukcyjne układu kostnego w obrębie ręki – przeszczepy kostne
 • operacje endoprotezoplastyki stawów ręki, nadgarstka, łokcia
 • operacje w przebiegu zmian pourazowych nadgarstka SLAC, SNAC, choroba Kienbocka
 • artroplastyki interpozycyjne stawów rąk
 • artroskopie nadgarstka, łokcia i stawu CMC
 • operacje stawów rzekomych i zaburzeń zrostu kostnego
 • operacje przykurczów skórnych torebkowych i ścięgnistych
 • plastyki skóry
 • operacje w przebiegu chorób reumatoidalnych
 • usunięcie ganglionów, ciał wolnych
 • leczenie niestabilności S-L, uszkodzenie TFCC i inne
 • operacje ręki spastycznej