Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel. (0 42) 639 35 01
fax. (0 42) 639 35 03
e-mail: z.anest.s@skwam.lodz.pl

Kierownik Oddziału:
dr n. med. Przemysław Dobielski

Zastępcy Kierownika Oddziału:
lek. Tomasz Siniarski
lek. Monika Zalega-Markowska

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Anna Łabędzka

Sekretarka medyczna:
mgr inż. Małgorzata Możdżeń

Przedmiot działalności Kliniki

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii zapewnia całodobowe zabezpieczenie działalności leczniczej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, poprzez:

 • prowadzenie oddziału intensywnej terapii (10 stanowisk intensywnej terapii),
 • prowadzenie sali wybudzeń na centralnym bloku operacyjnym,
 • prowadzenie znieczuleń do zabiegów operacyjnych (17 stanowisk wykonywanej anestezji) i badań diagnostycznych,
 • udzielanie konsultacji dla pacjentów z wszystkich oddziałów (Szpital wieloprofilowy, Oddziały: Chirurgii Ogólnej, Urologii, Neurochirurgii, Otolaryngologii, Okulistyki, Ortopedii, Chirurgii Ręki, Artroskopii, Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, Kardiologii, Nefrologii, Chorób Wewnętrznych, Neurologii, Udarowy),
 • prowadzenie wszystkich procedur terapeutycznych w ramach oit (tracheostomia, terapia nerkozastępcza, plazmafereza, itp.)

Wykonywane zabiegi

Procedury prowadzone w ramach oddziału intensywnej terapii:

 • tracheostomia,
 • ciągła terapia nerkozastępcza,
 • plazmafereza,
 • zakładanie cewników centralnych, dializacyjnych, zewnątrzoponowych i w okolicy splotów i nerwów obwodowych.

Procedury prowadzone w ramach anestezjologii:

 • znieczulenia ogólne,
 • znieczulenia dożylne,
 • znieczulenia podpajęczynówkowe,
 • znieczulenia zewnątrzoponowe,
 • znieczulenia splotów i nerwów obwodowych,
 • kaniulacja żył centralnych, obwodowych i tętnic,
 • analgosedacja i monitorowana opieka anestezjologiczna.