Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź, Pl. Hallera 1
tel. (0 42) 639 30 70
e-mail: h.anest.s@skwam.lodz.pl

Kierownik Oddziału: dr n. med. Anna Tokarz

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ilona Najmajer-Woźniak

Przedmiot działalności Oddziału:

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonuje się:

– wszystkie rodzaje znieczuleń konieczne do przeprowadzania zabiegów operacyjnych i diagnostycznych u chorych hospitalizowanych w szpitalu,
– opieka pooperacyjna u chorych poddanych zabiegowi operacyjnemu w okresie pierwszych 24 godzin po zabiegu,
– intensywna terapia osób dorosłych w stanach zagrożenia życia,
– zabezpieczenie wykonywania centralnego dostępu żylnego dla wszystkich chorych szpitala,
– zabezpieczenie reanimacyjne szpitala.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii liczy 4 łóżka. Posiada nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Na Oddziale leczeni są chorzy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, u których stwierdzono niewydolność (dysfunkcję) lub zagrożenie niewydolnością (dysfunkcją) co najmniej jednego życiowo ważnego narządu lub istnieje konieczność inwazyjnego monitorowania stanu chorego. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na pl. Hallera 1, od początku działalności szpitala, wprowadzono bardzo nowoczesny model opieki pooperacyjnej, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa operowanych chorych (zmniejszenie śmiertelności i liczby powikłań pooperacyjnych). Opiekę w okresie pooperacyjnym zapewnia wspólnie personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (zwykle w okresie pierwszych 24 godzin po przeprowadzonym zabiegu) oraz personel Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej (w okresie pierwszych 24 godzin po przeprowadzonym zabiegu w formie konsultacji lekarskich, a w okresie późniejszym w pełnym zakresie.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wpisany jest na “Listę Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących staże kierunkowe z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach: “innych specjalności”.