Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego w zakresie: pełnienia funkcji osoby kierującej Wielospecjalistyczną Przychodnią Stomatologiczną oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii

dodano 23.04.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego w zakresie: pełnienia funkcji osoby kierującej Wielospecjalistyczną Przychodnią Stomatologiczną oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii

Ogłoszenie
Oferta
Szczegółowe warunki
Projekt umowy
Regulamin
Obowiązek informacyjny
Zgoda Przyjmującego Zamówienie na przetwarzanie danych osobowych