Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów  

Informujemy, że Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej została przeniesiona z USK im. WAM w lokalizacji Plac Hallera 1 do USK im. WAM w lokalizacji Żeromskiego 113 (budynek nr 3, II p., lewe skrzydło budynku).
Telefon kontaktowy: 42/639-36-47

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel. 42 639 36 47
e-mail: h.chir.s@skwam.lodz.pl
 

Kierownik Kliniki
dr hab. n med. Michał Mik, prof. UM

Zastępca Kierownika Kliniki
dr n. med. Michał Nowicki

Kierownik Bloku Operacyjnego
dr n. med. Michał Nowicki

Samodzielny Pracownik Naukowy
prof. dr hab. n. med. Adam Dziki

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Anna Szczepanik

Starsi asystenci
dr n. med. Michał Nowicki
lek. Renata Kędzia-Berut
lek. Maciej Białas
lek. Miłosz Sokołowski
lek. Andrzej Kawiński
lek. Miłosz Lewandowski
lek. Konrad Zyzik

Młodsi asystenci
lek. Katarzyna Dzika-Andrysiak
lek. Vitalii Hrekh
lek. Manuela Włodarczyk
lek. Edyta Szafnicka-Pokora

Opiekunowie Koła Naukowego
lek. Andrzej Kawiński
lek. Miłosz Sokołowski

Pielęgniarka Stomijna
mgr Agnieszka Biskup

Sekretarki medyczne
mgr Anna Sosnowska
Dorota Jóźwiak

W sprawie rejestracji wizyt i kontroli w Poradni Chirurgicznej uprzejmie prosimy o kontakt pod nr tel. 42/2059850.

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej jest jednym z najlepszych ośrodków w Polsce, w którym leczeni są chorzy z chorobami proktologicznymi oraz nowotworami dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W skład zespołu operującego wchodzi światowej sławy chirurg, prof. Adam Dziki, który pełni funkcję Kierownika Kliniki. Ponadto w Klinice pracuje trzech profesorów UM oraz 5 starszych asystentów. Obecnie szkoli się w Klinice 9 rezydentów.

Co roku w Klinice jest hospitalizowanych ponad 2ooo chorych z całej Polski, którzy cenią sobie nie tylko bardzo wysokie umiejętności lekarzy zatrudnionych w Klinice, ale także miłą, pełną empatii atmosferę panującą wśród pozostałego personelu.

Przy klinice działa Pracownia Endoskopowa wykonująca diagnostykę i zabiegi w zakresie jelita grubego oraz Poradnia Chirurgiczna i Poradnia Stomijna oferująca kompleksową opiekę dla pacjentów z wyłonioną stomią.

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej jest jednostką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prowadzącą działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną, leczniczą i diagnostyczną w zakresie chirurgii ogólnej i kolorektalnej. Klinika jest miejscem szkolenia dla studentów Wydziału Lekarskiego z zakresu propedeutyki chirurgii oraz chirurgii kolorektalnej oraz dla studentów Wydziału Pielęgniarstwa. W Klinice prowadzone są również staże kierunkowe dla lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Od ponad 20 lat klinika organizuje Międzynarodowe Sympozja Proktologiczne oraz Ogólnopolskie Konferencje Szkoleniowe dla lekarzy chirurgów z całej Polski. Dzięki wieloletniej współpracy z zagranicznymi ośrodkami, lekarze pracujący w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej mają możliwość szkolenia się w wiodących centrach chirurgicznych na całym świecie.

 Zakres zabiegów operacyjnych wykonywanych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

Zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej:

 1. operacje nowotworów jelit
 2. operacje nowotworów żołądka
 3. operacje nowotworów trzustki
 4. operacje przepuklin brzusznych
 5. operacje chorób pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
 6. operacje tarczycy

 

Zabiegi z zakresu chirurgii kolorektalnej:

 1. klasyczne i laparoskopowe resekcje jelita grubego w chorobach nowotworowych i nienowotworowych
 2. laparoskopowe operacje wypadania odbytnicy
 3. operacje uchyłków odbytniczo-pochwowych (rektocele),
 4. operacje przetok okołoodbytniczych
 5. operacje przetok odbytniczo-pochwowych,
 6. leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (proktololektomia odtwórcza)
 7. chirurgiczne leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna
 8. leczenie chirurgiczne objawowego nietrzymania stolca
 9. technika małoinwazyjnego wycinania guzów odbytnicy (TEM)
 10. chirurgicznej leczenie zaparć
 11. leczenie chirurgiczne guzów okolicy przedkrzyżowej
 12. kompleksowa opieka nad chorymi ze stomią jelitową.

Wysokospecjalistyczne procedury diagnostyczne:

transrektalne badanie ultrasonograficzne (TRUS)

Spis telefonów kontaktowych:

Gabinet lekarski                                 tel. 42 639 36 49

Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej     tel. 42 639 36 43

Punkt pielęgniarski                            tel. 42 639 36 67

Sekretariat                                          tel. 42 639 36 47