Klinika Dermatologii i Wenerologii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

90-647 Łódź, Pl. Hallera 1
Tel. 42 639 30 92, 42 639 30 93, 42 639 30 95
Fax. 42 688 45 65

Poradnia Dermatologiczna – główny budynek szpitala
tel.: 42 205 98 50

Kierownik Kliniki
prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Magdalena Motylska-Maciejewska

Przedmiot działalności Kliniki

Działalność usługowa prowadzona jest w ramach szpitala klinicznego i porad przyklinicznych CSK im. WAM CSW w Łodzi. W Klinice prowadzone są programy leczenia preparatami biologicznymi ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej i stawowej oraz pokrzywki przewlekłej. Prace badawcze koncentrują się wokół poznania autoimmunizacyjnego podłoża chorób skóry.

Poradnia działa w dni powszednie, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30,
w poniedziałki 7.30-18.00. Udzielane są porady lekarskie, wykonywane badania diagnostyczne ( dermatoskopia, próby płatkowe, badania histopatologiczne, badanie mikrobiologiczne) oraz zabiegi (elektro- i  kriochirurgii). Pacjenci, którzy zgłoszą się do Poradni dermatologicznej po raz pierwszy przyjmowani są w dniu zgłoszenia. Od pacjentów pierwszorazowych oraz tych, którzy nie korzystali ze specjalistycznych badań ambulatoryjnych w okresie ostatnich 2 lat wymagane jest skierowanie. Pacjent chcący skorzystać z oferowanych usług medycznych w ramach NFZ
powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości. Istnieje możliwość odpłatnego wykonania
badań. Ponadto w Poradni dermatologicznej istnieje możliwość udzielenia porady na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych. Taka wizyta jest udzielana po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta. Nigdy nie może być to wizyta pierwszorazowa.

Do szpitala przyjmowani są chorzy na podstawie skierowania.

Sekretariat Oddziału Dermatologii i Wenerologii USK im. WAM-CSK
Beata Leszczyńska
90-647 Łódź, ul. Plac J. Hallera 1, bud. 6
tel.: 42 639 30 95

Poradnia Dermatologiczna – główny budynek szpitala
tel.: 42 639 30 98, 42 686 59 31

Zakres wykonywanych badań
Do wykonywanych wysokospecjalistycznych procedur laboratoryjnych należy:

 • Diagnostyka chorób pęcherzowych i chorób tkanki łącznej (oznaczanie przeciwciał
  krążących i badania tkankowe).
 • Badanie histopatologiczne skóry.
 • Immunofenotypowanie komórek w przebiegu chłoniaków skóry.

Ponadto wykonywane są:

 • Podstawowe badania laboratoryjne.
 • Badanie mikologiczne (bezpośrednie i pośrednie) materiału pobranego od pacjenta.
 • Badanie bakteriologiczne materiału pobranego od pacjenta.

Gabinet fizykoterapii
Na terenie Kliniki działa gabinet fizykoterapii, czynny w dni powszednie w godzinach 7:30 –
18:00. Zabiegi odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu. Pacjenci mogą korzystać z
zabiegów światłolecznictwa:

 • Promienie UVB NB.
 • Promienie UVA ( w tym prowadzenie terapii metodą PUVA, PUVA soak, UVA1).

Działalność naukowa

W ramach działalności naukowej klinika zajmuje się w sposób szczególny następującymi
zagadnieniami:

 • Choroby tkanki łącznej
 • Choroby pęcherzowe
 • Choroby przebiegające z nadwrażliwością na promieniowanie ultrafioletowe.
 • Łuszczyca
 • Atopowe zapalenie skóry
 • Chłoniaki skóry
 • Pokrzywka

Działalność naukowo-badawcza prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i na świecie. (Katedra i Klinika Hematologii UM w Łodzi, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Katedra Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej UM w Łodzi, II Katedra Chorób Oczu UM w Łodzi, Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej UM w Łodzi, Katedra Farmakogenetyki, Katedra Biofarmacji,)

W ramach działalności Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego organizowane są zebrania naukowe oddziału łódzkiego PTD. Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego jest prof. dr hab. n med. Agnieszka Żebrowska. W trakcie spotkań poruszane są najnowsze zagadnienia naukowe, wygłaszane referaty, prezentowane i omawiane ciekawe przypadki kliniczne.
Pracownicy Klinki są również członkami prestiżowych towarzystw naukowych
międzynarodowych, m. in. takich jak: European Academy of Dermatology and Venereology
(EADV) oraz European Society  for Dermatological Research (ESDR), AAD (American Academy of Dermatology).

Klinika Dermatologii i Wenerologii jest jednostką aktywnie realizującą cele naukowe i publikacyjne. Pełna lista publikacji dostępna jest na stornie internetowej Biblioteki Uniwersytetu Medycznego.

Nagrody W latach 2010-2022 nagrody przyznawane są corocznie pracownikom Kliniki

 • Nagrody Rektora UM
 • Nagrody za wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Nagrody MNiSW