Klinika Dermatologii i Wenerologii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

90-647 Łódź, Pl. Hallera 1
Tel. 42 639 30 92, 42 639 30 93, 42 639 30 95
Fax. 42 688 45 65

Kierownik Kliniki
prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Magdalena Motylska-Maciejewska

Przedmiot działalności Kliniki

Działalność usługowa prowadzona jest w ramach szpitala klinicznego i porad przyklinicznych CSK im. WAM CSW w Łodzi. W Klinice prowadzone są programy leczenia preparatami biologicznymi ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej i stawowej oraz pokrzywki przewlekłej. Prace badawcze koncentrują się wokół poznania autoimmunizacyjnego podłoża chorób skóry.

Poradnia działa w dni powszednie, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30,                      a w poniedziałki 7.30-18.00. Udzielane są porady lekarskie, wykonywane badania diagnostyczne ( dermatoskopia, próby płatkowe, badania histopatologiczne, badanie mikrobiologiczne) oraz zabiegi (elektro- i  kriochirurgii). Pacjenci, którzy zgłoszą się do Poradni dermatologicznej po raz pierwszy przyjmowani są w dniu zgłoszenia. Od pacjentów pierwszorazowych oraz tych, którzy nie korzystali ze specjalistycznych badań ambulatoryjnych w okresie ostatnich 2 lat wymagane jest skierowanie. Pacjent chcący skorzystać z oferowanych usług medycznych w ramach NFZ
powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości. Istnieje możliwość odpłatnego wykonania
badań. Ponadto w Poradni dermatologicznej istnieje możliwość udzielenia porady na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych. Taka wizyta jest udzielana po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta. Nigdy nie może być to wizyta pierwszorazowa.

Do szpitala przyjmowani są chorzy na podstawie skierowania.

Sekretariat Oddziału Dermatologii i Wenerologii USK im. WAM-CSK
Beata Leszczyńska
90-647 Łódź, ul. Plac J. Hallera 1, bud. 6
tel.: 42 639 30 95

Poradnia Dermatologiczna – główny budynek szpitala
tel.: 42 639 30 98, 42 686 59 31

Zakres wykonywanych badań
Do wykonywanych wysokospecjalistycznych procedur laboratoryjnych należy:

 • Diagnostyka chorób pęcherzowych i chorób tkanki łącznej (oznaczanie przeciwciał
  krążących i badania tkankowe).
 • Badanie histopatologiczne skóry.
 • Immunofenotypowanie komórek w przebiegu chłoniaków skóry.

Ponadto wykonywane są:

 • Podstawowe badania laboratoryjne.
 • Badanie mikologiczne (bezpośrednie i pośrednie) materiału pobranego od pacjenta.
 • Badanie bakteriologiczne materiału pobranego od pacjenta.

Gabinet fizykoterapii
Na terenie Kliniki działa gabinet fizykoterapii, czynny w dni powszednie w godzinach 7:30 –
18:00. Zabiegi odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu. Pacjenci mogą korzystać z
zabiegów światłolecznictwa:

 • Promienie UVB NB.
 • Promienie UVA ( w tym prowadzenie terapii metodą PUVA, PUVA soak, UVA1).

Działalność naukowa

W ramach działalności naukowej klinika zajmuje się w sposób szczególny następującymi
zagadnieniami:

 • Choroby tkanki łącznej
 • Choroby pęcherzowe
 • Choroby przebiegające z nadwrażliwością na promieniowanie ultrafioletowe.
 • Łuszczyca
 • Atopowe zapalenie skóry
 • Chłoniaki skóry
 • Pokrzywka

Działalność naukowo-badawcza prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i na świecie. (Katedra i Klinika Hematologii UM w Łodzi, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Katedra Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej UM w Łodzi, II Katedra Chorób Oczu UM w Łodzi, Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej UM w Łodzi, Katedra Farmakogenetyki, Katedra Biofarmacji,)

W ramach działalności Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego organizowane są zebrania naukowe oddziału łódzkiego PTD. Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego jest prof. dr hab. n med. Agnieszka Żebrowska. W trakcie spotkań poruszane są najnowsze zagadnienia naukowe, wygłaszane referaty, prezentowane i omawiane ciekawe przypadki kliniczne.
Pracownicy Klinki są również członkami prestiżowych towarzystw naukowych
międzynarodowych, m. in. takich jak: European Academy of Dermatology and Venereology
(EADV) oraz European Society  for Dermatological Research (ESDR), AAD (American Academy of Dermatology).

Klinika Dermatologii i Wenerologii jest jednostką aktywnie realizującą cele naukowe i publikacyjne. Pełna lista publikacji dostępna jest na stornie internetowej Biblioteki Uniwersytetu Medycznego.

Nagrody W latach 2010-2020 nagrody przyznawane są corocznie pracownikom Kliniki

 • Nagrody Rektora UM
 • Nagrody za wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Nagrody MNiSW