Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

90-647 Łódź, Pl. Hallera 1
tel./fax. 42 639 30 80

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej 

prof. nadzw. dr hab. n. med. Robert Irzmański

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Mariola Dyhdalewicz

Sekretariat
Katarzyna Janiszewska

Przedmiot działalności Kliniki

 1. Diagnostyka nieinwazyjna i leczenie chorób układu krążenia;
 2. Diagnostyka i leczenie wybranych chorób wewnętrznych – zgodnie z kontraktem NFZ;
 3. Rehabilitacja kardiologiczna chorych po interwencyjnym leczeniu choroby niedokrwiennej serca –

koronaroplastyka, wszczepienia stentów, stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych;

 1. Rehabilitacja kardiologiczna chorych w ramach koordynowanej opieki specjalistycznej – Program KOS – Zawał;
 2. Rehabilitacja hybrydowa chorych z niewydolnością serca (EF<35%).

Działalność naukowo-badawcza

 1. Wpływ kontrolowanej aktywności fizycznej na wydolność wysiłkową osób w wieku podeszłym;
 2. Zastosowanie różnych form krótkotrwałego treningu fizycznego w grupie chorych z niewydolnością serca;
 3. Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową – możliwości jej modyfikacji pod wpływem

terapeutycznych zastosowań wysiłku fizycznego;

 1. Nieklasyczne czynniki chorób układu sercowo-naczyniowego – poszukiwanie biomarkerów w krwi krążącej

oraz markerów genetycznych subklinicznej miażdżycy tętnic wieńcowych w grupie chorych z chorobą

wieńcową oraz z pozawałową niewydolnością mięśnia serca;

 1. Stres oksydacyjny – możliwości terapeutycznej modyfikacji w związku z zastosowaniem treningu

interwałowego u chorych z chorobą niedokrwienną serca;

 1. Wpływ różnych zabiegów fizykalnych, np. hydroterapii na stan obwodowego układu naczyniowego. Badania

z użyciem technologii pletyzmografii impedancyjnej.

Pracownie Diagnostyczne

Pracownia Echokardiografii

Kierownik – dr n. med. Marzena Koziróg

Pracownia Kardiometrii

Kierownik – dr hab. n. med. Marcin Barylski

Pracownia Rehabilitacji Kardiologicznej i Ergonomii Wysiłku

Kierownik – dr n. med. Joanna Kapusta

Pracownia Psychologiczna

Kierownik – dr n. med. Katarzyna Opuchlik