Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek nr 3, IV piętro

Sekretariat tel. 42/6393 606
Pokój lekarski tel. 42/6393 746
Odcinek pielęgniarski tel. 42/6393 690
e-mail: z.pulmonologia.s@skwam.lodz.pl

Kierownik Oddziału
prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Zastępca Kierownika
dr hab. n. med. Damian Tworek, Profesor uczelni

Zespół lekarski
dr hab. n.med. Maciej Ciebiada, Profesor uczelni
dr n.med. Agata Dutkowska
dr n.med. Jadwiga Kroczyńska-Bednarek
dr n.med. Agnieszka Nielepkowicz – Goździńska
dr n.med. Michał Poznański
dr n.med. Renata Zagdańska
dr n. med. Wojciech Kuczyński
dr n. med. Tomasz Kmiecik
lek. Kamil Makar
lek. Dominik Marczak
lek. Natalia Myszakowska-Gliwińska
lek. Olga Paluszczak
lek. Aleksandra Zielińska
lek. Julia Zawadzka-Tylska
lek. Kamil Kornicki
lek. Katarzyna Królak – Nowak
lek. Wojciech Kuczyński
lek. Marta Wierzbińska
lek. Julia Zawadzka

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Dorota Janicka –Jaruga

Sekretarka medyczna
mgr Katarzyna Arkit
mgr Marlena Duczek

Działalność medyczna

Oddział Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej prowadzi diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego – m.in. POChP, przewlekłego kaszlu, astmy, chorób śródmiąższowych płuc. Profil działalności oddziału jest w szczególności ukierunkowany na diagnostykę i terapię raka płuca.

W ramach programów terapeutycznych Ministerstwa Zdrowia możliwa jest terapia raka płuca najnowocześniejszymi metodami dostępnymi w kraju. W oddziale prowadzone są również badania kliniczne z nowymi, niezarejestrowanymi wciąż lekami na raka płuca.

Wykonywane w oddziale procedury diagnostyczne obejmują bronchoskopię, badania radiologiczne (RTG, tomografia), badania w kierunku bezdechu sennego (polisomnografia), badania czynnościowe płuc.

W ramach Oddziału Klinicznego Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej funkcjonuje  Pododdział Rehabilitacji Oddechowej alokowany w Szpitalu na pl. Hallera 1, w którym  prowadzona jest rehabilitacja pacjentów z utrzymującymi się objawami ze strony układu oddechowego (kaszel, duszność), którzy chorowali na zapalenie płuc w przebiegu COVID-19.

Działalność naukowa

Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  prowadzi badania naukowe z zakresu POChP, raka płuca, rehabilitacji oddechowej, których wyniki są publikowane w renomowanych zagranicznych i polskich czasopismach naukowych.

Działalność dydaktyczna 

Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej realizuje dydaktykę dla studentów Wydziału Lekarskiego (lekarski, Oddział Studiów w Języku Angielskim) i  Wydziału Nauk o Zdrowiu (Dietetyka, Zdrowie Publiczne).