Oddział Medycyny Paliatywnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
90-647 Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1

Sekretariat
tel. 42 63 93 711; 42 63 93 040; 42 63 93 049
e-mail: z.palia.s@skwam.lodz.pl

ZESPÓŁ KLINIKI

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Sekretarka
mgr inż. Urszula Bracka

Asystenci
lek med. Aleksandra Drechna-Musiałowicz
dr n. med. Adrainna Pędzik-Pigłowska
lek med. Monika Sznajder
dr n. med. Zasowska-Nowak Anna

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Pryczek Danuta

Psycholog
dr n. med. Malinowska Katarzyna