Szpital „Na Stokach” ul. Pieniny 30

Kliniczne Centrum Medyczne Seniora

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi–Centralny Szpital Weteranów

92-115 Łódź, ul. Pieniny 30
tel. centrala (0 42) 679 31 44

Pełnomocnik Dyrektora ds. Medyczno – Organizacyjnych: dr n. med. Robert Błaszczak

tel. 42-679 31 44 w. 255

Kierownik Sekretariatu/Kancelarii: mgr Magdalena Urbańczyk

tel. 42-679 30 67                                                                                                                                            e-mail: stoki@skwam.lodz.pl

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY

Pokój lekarski ZOL:            lek. Adela Zgierska; lek. Monika Surgiel-Darnowska; lek. Agnieszka Kurczewska

tel. 539-734-551 w godz. 12:00-14:30

 

Sekretariat ZOL:                  Emilia Kaczmarek

tel. 539-734-555

e-mail: p.zol.s@skwam.lodz.pl

 

Pielęgniarka Oddziałowa:    Monika Przekoracka;  Emilia Baranowska-Szwarcbach

 

Sprawy finansowo – księgowe pacjentów ZOL: mgr Magdalena Urbańczyk

tel. 42-679-30-67 w godz. 11-14

KASA – PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ

czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 08:00-14:00

w piątki i ostatni dzień miesiąca 09:12:00