Klinika Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
90-647 Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1

Sekretariat
tel. +48 42 639 30 76
e-mail: p.reh.s@skwam.lodz.pl
Dyżurka pielęgniarek:
tel. +48 42 639 30 77

ZESPÓŁ KLINIKI

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Jan W. Raczkowski, prof. nadzw. UM

Z-ca Kierownika Kliniki
dr n. med. Joanna Zuterek

Pielęgniarka Oddziałowa
Danuta Szczepanik

Młodszy Asystent-Rezydent
lek. Marcin Piwnik

Starszy Asystent
dr n. med. Agnieszka Leszczyńska
dr n. med. Agnieszka Przedborska

Młodszy Asystent
mgr Ewa Witusińska
mgr Jakub Zawada
mgr Barbara Kryczka

Sekretariat
Katarzyna Kowalska

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

PROFIL DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNO-USŁUGOWEJ
W części szpitalnej znajduje się nowocześnie wyposażona sala gimnastyczna do kinezyterapii i zabiegowe gabinety fizjoterapeutyczne.
Klinika Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej posiada 26 łóżek, w salach o różnej ilości miejsc
(2-3 z węzłem sanitarnym). W Klinice hospitalizowani są pacjenci z ortopedycznymi dysfunkcjami narządu ruchu (wady rozwojowe,  urazy wielomiejscowe,  zmiany zwyrodnieniowe stawów i choroby reumatyczne).
Zdecydowaną większość hospitalizowanych stanowią osoby po przebytych urazach i zabiegach operacyjnych ortopedycznych (m.in. endoprotezoplastyki stawów, głównie biodrowych i kolanowych) oraz pacjenci z zespołami bólowymi kręgosłupa i stawów obwodowych.
Nasz zespół terapeutyczny roztacza kompleksową opiekę nad osobami rehabilitowanymi, szczególny nacisk kładąc na zmniejszanie ograniczeń funkcjonalnych, edukację oraz szeroko zakrojone poradnictwo socjalne, terapeutyczne i dotyczące zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne.
Każdy pacjent jest konsultowany przez lekarza rehabilitacji, który ustala indywidualny program usprawniania dostosowany do stanu klinicznego i stopnia ograniczeń funkcjonalnych. Personel Kliniki świadczy pełny zakres nowoczesnych usług rehabilitacyjnych w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, masażu i terapii oddechowej.
Dwuzmianowy system pracy umożliwia sprawną realizację zabiegów w ciągu dnia pod nadzorem specjalistów rehabilitacji oraz opiekę medyczną przez pozostałą część doby. Zabiegi wykonywane są przez 6 dni w tygodniu, również w soboty.
Dzięki temu każdemu pacjentowi poświęcana jest odpowiednia ilość czasu, niezbędna do uzyskania pozytywnych wyników terapii.
Część zabiegów rehabilitacyjnych przeprowadzana jest w grupach, pozostałe indywidualnie. Pacjentom nie posiadającym własnych pomocy ortopedycznych, zapewniamy możliwość skorzystania na miejscu ze sprzętów będących w posiadaniu Oddziału.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Personel Kliniki posiada kwalifikacje i doświadczenie pedagogiczne. Zarówno lekarze,
jak i fizjoterapeuci, którzy legitymują się także stopniami naukowymi doktora nauk medycznych, prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.