Klinika Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej

Klinika Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
90-647 Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1


Sekretariat
tel. +48 42 639 30 76
e-mail: p.reh.s@skwam.lodz.pl
Dyżurka pielęgniarek:
tel. +48 42 639 30 77

ZESPÓŁ KLINIKI

Kierownik Kliniki
dr n. med. Joanna Zuterek

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Luiza Kołodziejczyk-Zwierzyńska

Młodszy Asystent
lek. Gabriela Pruk

Młodszy Asystent-Rezydent
lek. Grzegorz Musialski

Fizjoterapeuci
dr n. med. Agnieszka Przedborska
mgr Ewa Witusińska
mgr Jakub Zawada
mgr Barbara Kryczka
mgr Anna Karwańska

Sekretariat
Katarzyna Kowalska

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

PROFIL DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNO-USŁUGOWEJ
W części szpitalnej znajduje się nowocześnie wyposażona sala gimnastyczna do kinezyterapii
i zabiegowe gabinety fizjoterapeutyczne.
Klinika Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej posiada 26 łóżek, w salach o różnej ilości miejsc
(2-3 z węzłem sanitarnym). W Klinice hospitalizowani są pacjenci z ortopedycznymi dysfunkcjami
narządu ruchu (wady rozwojowe, urazy wielomiejscowe, zmiany zwyrodnieniowe stawów i choroby
reumatyczne).
Zdecydowaną większość hospitalizowanych stanowią osoby po przebytych urazach i zabiegach
operacyjnych ortopedycznych (m.in. endoprotezoplastyki stawów, głównie biodrowych i kolanowych)
oraz pacjenci z zespołami bólowymi kręgosłupa i stawów obwodowych.
Nasz zespół terapeutyczny roztacza kompleksową opiekę nad osobami rehabilitowanymi, szczególny
nacisk kładąc na zmniejszanie ograniczeń funkcjonalnych, edukację oraz szeroko zakrojone poradnictwo socjalne, terapeutyczne i dotyczące zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze oraz pomoce techniczne.
Każdy pacjent jest konsultowany przez lekarza rehabilitacji, który ustala indywidualny program
usprawniania dostosowany do stanu klinicznego i stopnia ograniczeń funkcjonalnych. Personel Kliniki
świadczy pełny zakres nowoczesnych usług rehabilitacyjnych w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii,
masażu i terapii oddechowej.
Dwuzmianowy system pracy umożliwia sprawną realizację zabiegów w ciągu dnia pod nadzorem
specjalistów rehabilitacji oraz opiekę medyczną przez pozostałą część doby. Zabiegi wykonywane są
przez 6 dni w tygodniu, również w soboty.
Dzięki temu każdemu pacjentowi poświęcana jest odpowiednia ilość czasu, niezbędna do uzyskania
pozytywnych wyników terapii.
Część zabiegów rehabilitacyjnych przeprowadzana jest w grupach, pozostałe indywidualnie. Pacjentom
nie posiadającym własnych pomocy ortopedycznych, zapewniamy możliwość skorzystania na miejscu
ze sprzętów będących w posiadaniu Oddziału.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Personel Kliniki posiada kwalifikacje i doświadczenie pedagogiczne. Zarówno lekarze,
jak i fizjoterapeuci, którzy legitymują się także stopniami naukowymi doktora nauk medycznych,
prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.