Pro Cordis

pro_cordis 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113 tel. 42 6393605, e-mail: procordis@skwam.lodz.pl nr KRS: 0000226229,    NIP  7272639694,  Konto: PKO BP V Oddział w Łodzi 86 1020 3408 0000 4302 0139 6456


     W trosce o najwyższą jakość usług medycznych świadczonych na rzecz Pacjentów, pod koniec 2004 roku powołana została do życia Fundacja Rozwoju Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi “PRO CORDIS”. Jej statutowe cele obejmują:
  1. wspieranie i promowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie diagnozowania i terapii chorób objętych profilem działania Szpitala, a w szczególności tzw. chorób cywilizacyjnych;
  2. poprawę warunków pobytu Pacjentów w Szpitalu oraz warunków pracy osób w nim zatrudnionych;
  3. zakup sprzętu i aparatury medycznej dla użytku Szpitala;
  4. współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem statutowym jest promocja i ochrona zdrowia.
     Wymienione cele Fundacji służą kompleksowemu rozwojowi i podwyższaniu standardów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.Fundacja “PRO CORDIS” posiada status organizacji pożytku publicznego.