Udostępniono plik na serwer!

Utworzono plik .zip

Link do pobrania: httpss://www.skwam.lodz.pl/tomografia/.zip
Hasło: VoNbcnyn