Władze

ODDZIAŁ ŁÓDZKI TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH

CZŁONKOWIE ZARZĄDU NA LATA 2017-2019

 1. prof. nadzw. Jabłoński Sławomir        –  Przewodniczący
 2. Dr Dobrogowski Miłosz               –  Skarbnik
 3. Dr Józefiak Michał                        –  Członek
 4. Dr Kaczka Krzysztof                      –  Członek
 5. Dr Rurarz Maciej                           –  Z-ca Przewodniczącego
 6. Dr Sztompka Janusz                     – Członek
 7. Dr Trzeciak Piotr                            – Sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA  NA LATA 2017-2019

 1. Dr Kococik Zbigniew
 2. Kołomecki Krzysztof
 3. Jeziorski Arkadiusz

 

DELEGAT DO ZARZĄDU GŁÓWNEGO NA LATA 2017-2019

 1. Strzelczyk Janusz – nie przyjęto

 

DELEGACI DO KOMISJI REWIZYJNEJ NA LATA 2017-2019

 1. dr hab. Trzciński Radzisław
 2. Kołomecki Krzysztof

 

DELEGAT DO SĄDU KOLEŻŃSKIEGO NA LATA 2017-2019

 1. Dr Nowerski Sławomir

 

PRZEDSTAWICIEL MŁODYCH CHIRURGÓW do TCHP NA LATA 2017-2019

 1. Dr Rucińska Monika