Składki

Oddział Łódzkiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

składki członkowskie na 2018 rok

Składkę członkowską w wysokości 90 zł (do 35 roku życia) lub 180 zł (po 35 roku życia) należy wpłacić do 31.12.2017 roku na konto Biura Zarządu TChP

BANK MILLENIUM 69 1160 2202 0000 0001 7352 6548

w tytule przelewu wpisując:
Oddział Łódzki TChP, imię i nazwisko Członka TChP ( nie osoby wpłacającej),  pełny adres, rok za który wpłacana jest składka.

Uwaga: w tytule przelewu należy podać adres korespondencyjny, na który będzie wysyłana prenumerata Polskiego Przeglądu Chirurgicznego.

 

Opłacone składki za 2018

Lista członków Oddziału Łódzkiego TCHP z opłaconymi składkami za 2018 rok

1 Józefiak Michał
2 Józefiak Jakub
3 Porzeżyńska Joanna
4 Szymański Bartosz
5 Rurarz Maciej
6 Jabłoński Sławomir
7 Trzciński Radzisław
8 Rogowski- Tylman Adam
9 Błażejczyk Anna
10 Sztompka Janusz
11 Dziki Łukasz
12 Luks Bartosz
13 Nowerski Sławomir
14 Krawczyk Wieńczysław
15 Narbutt Piotr
16 Młynarczyk Monika
17 Kędzia-Berut Renata
18 Berut Maciej
19 Trzeciak Piotr
20 Pomorski Lech
21 Porzeżyńska Joanna
22 Kococik Zbigniew
23 Rucińska Monika
24 Woźniak Wiesław
25 Januszewski Juliusz
26 Zawada Dariusz
27 Jankowski Wojciech
28 Bromblik Paweł
29 Sieniawski Karol
30 Ratajczyk Paweł
31 Kordiak Jacek
32 Kołodziejski Krzysztof
33 Stępień Tomasz
34 Wójcik Tadeusz
35 Kopczyński Robert
36 Włodarczyk Krzysztof
37 Pluta Piotr
38 Kujawski Ryszard
39 Badowski Jerzy
40 Markert Ryszard
41 Mik Michał
42 Kosatka Dariusz
43 Skorpuski Tadeusz
44 Lewandowski Miłosz
45 Włodarczyk Marcin
46 WIELOCH- TORZECKA Maria
47 Malanowicz Grzegorz
48 Sopiński Jan
49 Pusty Michał
50 Bartkowiak Rafał
51 Kluska Piotr
52 Śmigielski Jacek
53 Kococik Maciej
54 Sokołowski Dariusz
55 Zyzik Konrad
56 Korycińska Stella
57 Kumoniewski Paweł
58 Kustalik Sylwia
59 Kasprzak Marta
60 Piechowicz Tomasz
61 DEDECJUS Marek
62 Cichocki Marcin
63 Kołomecki Krzysztof
64 Bednarski Piotr
65 Kling Andrzej
66 Dworzyńska Agnieszka
67 Migdalski Łukasz
68 Szewczyk Tomasz
69 Łubowska- Pająk Ewa
70 Ziółkowski Piotr
71 Stankiewicz Jacek
72 Grzegory Anna
73 Siwiera Wojciech
74 Fałek Wojciech
75 Wlaźlak Michał
76 Wojtera Tomasz
77 Kolano Paweł
78 Krasowiak Andrzej