Dane kontaktowe

TOWARZYSTWO CHIRURGÓW POLSKICH  ODDZIAŁ ŁÓDZKI

90-549 Łódź ul. Żeromskiego 113
tel:  42  63 93 521, fax:  42  633 38 90

e-mail: tchp-lodz@tlen.pl
NIP: 525-202-64-96 REGON: 000810503
Konto bankowe: PKO BP II Oddz.Łódź
2110 2034 0800 0040 0201 1463 49