Forum Młodych Chirurgów, SŁOK 2018

Szanowni Państwo

Podczas tegorocznego Forum Młodych Chirurgów, Słok 2018 obył się konkurs
prac naukowych młodych chirurgów o nagrodę Przewodniczącego OŁ TChP.

W czasie konkursu zaprezentowano 6 prac naukowych przygotowanych przez lekarzy chirurgów w trakcie specjalizacji oraz studentów.

Wszystkie prace zostały wyróżnione nagrodą pieniężną.

Poniżej podajemy tytuły prac oraz autorów oraz miejsce przyznane przez komisję konkursową. 

I Nagroda:

,,Znaczenie rutynowej przedoperacyjnej profilaktycznej suplementacji witaminy D
i wapnia w zapobieganiu hipokalcemii po tyreoidectomii” Anna Grzegory
(CSK UM w Łodzi Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej)

II Nagroda:

,,Niedrożność przewodu pokarmowego spowodowana kamieniem żółciowym. Opis przypadków klinicznych” Maksim Babuchenka (WSZ Skierniewice)

 

Wyróżnienia:

  1.  ,,Nawracające ostre zapalenie trzustki, a hipertriglicerydemia w przebiegu PCOS –  opis przypadku” Maciej Włodarczyk (SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie)
  2. ,,Torbiel trzustki czy nowotwory torbielowate trzustki? Analiza 145 przypadków” Michał Wlaźlak (USK im. Barlickiego w Łodzi Klinika Chirurgii Ogólnej
    i Transplantacyjnej)
  3. ,,Czy badanie ultrasonograficzne jest przydatnym narzędziem do rozpoznawania ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego?” Mateusz Kamiński (USK im. Barlickiego w Łodzi)
  4. ,,Analiza powikłań po zabiegach nagłych i planowych na jamie brzusznej u pacjentów powyżej 65 roku życia”  Paulina Mizera, Wojciech Ostry, Anna Nowaczewska, Katarzyna Kucharska (Studenckie Koło Naukowe UM działające przy Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej UM w Łodzi)

 

Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu uczestnictwa, dziękuję za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prezentacji i życzę dalszego pomyślnego rozwoju naukowego w przyszłości.

Przewodniczący Oddziału Łódzkiego TCHP 

Sławomir Jabłoński

 


 

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że z przyczyn obiektywnych w tym między innymi z powodu niewielkiej ilości zgłoszeń uczestników nastąpią zmiany w programie w Forum Młodych Chirurgów organizowanym w Hotelu Wodnik  w miejscowości Słok k. Bełchatowa. Podstawowa zmiana polega na tym, iż zasadnicza część naszego spotkania odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku (piątek). Forum nie będzie przedłużane do soboty 09 czerwca 2018. Przepraszamy za zmiany ale były one w zaistniałej sytuacji niezbędne.

Przypominam, iż podczas konferencji w dniu 08.06.2018 odbędą się warsztaty z zakresu chirurgii małoinwazyjnej oraz terapii podciśnieniowej VAC w leczeniu przewlekłych ran. 

Zachęcam nadal młodych chirurgów przed 35 rokiem życia o zgłaszania prac naukowych do konkursu o nagrodę pieniężną Przewodniczącego Oddziału Łódzkiego TCHP przyznawaną dla 3 najlepszych prezentacji (termin konkursu-08 czerwca 2018 godz. 18.00).

Dla tych, którzy się jeszcze nie zdecydowali podaję podstawowe informacje dotyczące udziału w Forum Młodych Chirurgów 2018:

Rejestracja uczestników Forum odbywa się  pod podanym poniżej linkiem:  
httpss://www.uczestnicy.pl/event/xviii-forum-mlodych-chirurgow

Opłata za udział w Forum Młodych Chirurgów oraz za hotel wynosi dla wszystkich uczestników 100 zł.

Kwotę tą należy wpłacić na rachunek bankowy Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Łodzi  nr konta: 13 1020 3408 0000 4202 0261 9146

z  pozdrowieniami

dr hab. n med.prof.nadzw. Sławomir Jabłoński

Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

Zmieniony Program Forum 2018

Aktualizacja 29.05.2018

 


Szanowni Państwo

Pragnę z wielką przyjemnością przekazać komunikat o wydarzeniu naukowym jakim jest Forum Młodych Chirurgów,  które odbędzie się jak corocznie w Hotelu Wodnik w miejscowości Słok k.Bełchatowa w dniach 08-09 czerwca 2018 roku.

Głównym  organizatorem tego spotkania firmowanego przez Oddział Łódzki Towarzystwa Chirurgów Polskich jest Prezes Fundacji Rozwoju Chirurgii Ziemi  Bełchatowskiej dr n. med. Piotr W. Trzeciak.

W załącznikach znajdziecie Państwo Program Forum Młodych Chirurgów oraz słowo wstępne przygotowane przez Przewodniczącego Oddziału Łódzkiego TCHP.

W dniu 09 czerwca 2018 od godziny 9.00 planowany jest konkurs prac naukowych młodych chirurgów o nagrodę pieniężną Przewodniczącego Oddziału Łódzkiego TCHP za 3 najlepsze wystąpienia. W związku z powyższym serdecznie zapraszam do zgłaszania prezentacji przez najmłodszych adeptów naszej specjalizacji zabiegowej.

Przypominam, że trakcie Forum Młodych Chirurgów  dniu 08 czerwca2018 o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie Zarządu Oddziału Łódzkiego TCHP.

Rejestracja uczestników Forum odbywa się  pod podanym poniżej linkiem:  

httpss://www.uczestnicy.pl/event/xviii-forum-mlodych-chirurgow

Koszt uczestnictwa w Forum Młodych Chirurgów wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi zaledwie  100 PLN.

Proszę o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA
w Łodzi:  13 1020 3408 0000 4202 0261 9146
Dane do wpłaty:
Oddział Łódzki Towarzystwa Chirurgów Polskich, 90-549 Łódź ul. Żeromskiego 113,
W tytule wpłaty zamieścić dopisek: Forum Młodych Chirurgów 2018

Jeszcze raz zapraszam wszystkich Państwa do udziału w naszym spotkaniu.

 

Przewodniczący Oddziału Łódzkiego TCHP
Dr hab.n.med. prof.nadzw.Sławomir Jabłoński

Słowo wstępne Przewodniczącego Oddz.Łódzkiego TCHP…