Cele

Cele SKN:
Zainteresowanie młodych studentów szeroko pojętą dziedziną chirurgii w tym:
• zdobywanie wiedzy merytorycznej jak i praktycznej z zakresu chirurgii i torakochirurgii,
• kursy szycia oraz treningi laparoskopowe,
• towarzyszenie na dyżurach w Klinice Chirurgii,
• towarzyszenie lekarzom na bloku operacyjnym,
• obserwacja postępów w nauce i dyskusja,
• opanowanie rozwiązywania przypadków klinicznych oraz pytań do lekarskiego egzaminu końcowego,
• tworzenie krótkich prac naukowych retrospektywnych i przeglądowych w celu ich prezentacji na konferencjach lub zjazdach