Spotkania naukowe, warsztaty

W dniu 13 kwietnia 2017 odbyło się spotkanie naukowe SKN połączone z warsztatami USG prowadzone przez Panią dr Sylwię Kustalik.
W trakcie spotkania studenci przedstawili prezentacje omawiające postępowanie w ostrych stanach chirurgicznych oraz uczyli się wykonywania i interpretacji badania ultrasonograficznego.
Kolejne warsztaty chirurgiczne odbędą się w niedzielę 22 kwietnia o godzinie 14 w CKD we współpracy z Filipem Urbaniakiem oraz Jankiem Kozłowskim z IV roku studiów.

Zapraszamy wszystkich chętnych.