Wyniki

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie: całodobowej opieki pielęgniarskiej na Blokach Operacyjnych/Klinikach/Oddziałach/Pracowniach w dni powszednie i świąteczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów


dodano 17.05.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów


dodano 17.05.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne, 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów


dodano 06.05.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: medyczne usługi szpitalne – CPV 85111200-2, CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu nefrologii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej (dyżurów lekarskich) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów


dodano 06.05.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w dni powszednie i świąteczne (z podziałem na 13 pakietów)


dodano 29.04.2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV 85111100-1 Usługi szpitalne chirurgiczne, CPV 85121300-6 Specjalistyczne usługi chirurgiczne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chirurgii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, dyżury lekarskie oraz udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Chirurgii Ogólnej przy ul. Żeromskiego 113.


dodano 26.04.2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: medyczne usługi szpitalne – CPV 85111200-2, usługi urologiczne- CPV 85121292-6, CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu urologii (z podziałem na 3 pakiety):


dodano 20.04.2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu badań i zabiegów endoskopowych, porad i konsultacji oraz pełnienia dyżurów endoskopowych w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w dni powszednie i świąteczne


dodano 13.04.2022

Konkurs na udzielanie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat
w rodzaju kod CPV: 85121283-0 Usługi ortopedyczne, 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu ortopedii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej


dodano 07.04.2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu neurologii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu oraz obejmujących porady ambulatoryjne w Poradni Leczenia Stwardnienia Rozsianego


dodano 07.04.2022

Konkurs na udzielanie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju w rodzaju 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego, 85121231-1 Usługi kardiologiczne w zakresie: ambulatoryjnej opieki lekarskiej z zakresu kardiologii w Poradni Kardiologicznej oraz wykonywania badań echokardiograficznych


dodano 28.03.2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat
w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie:
całodobowej opieki pielęgniarskiej na Blokach Operacyjnych/Klinikach/Oddziałach/Pracowniach
w dni powszednie i świąteczneny


dodano 24.03.2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju w rodzaju 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego, 85121231-1 Usługi kardiologiczne w zakresie:
ambulatoryjnej opieki lekarskiej z zakresu kardiologii
w Poradni Kardiologicznej
przy ul. Żeromskiego 113 został przedłużony


dodano 11.03.2022

*udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne w zakresie:*
*konsultacji psychiatrycznych*
*pacjentów w ramach NFZ i osób skierowanych przez RWKL*


dodano 04.03.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu
*całodobowej opieki lekarskiej*
*w dni powszednie i świąteczne *
*w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)*


dodano 02.03.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne z zakresu konsultacji psychiatrycznych


dodano 22.02.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: medyczne usługi szpitalne – CPV 85111200-2, CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu dializoterapii w dni powszednie i świąteczne w Stacji Dializ,b i pełnienie funkcji kierownika oraz udzielanie świadczeń w Oddziale obserwacyjno-zakaźnym (COVID)


dodano 18.02.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)


dodano 15.02.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne


dodano 09.02.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121231-1 Usługi kardiologiczne z zakresu badań echokardiograficznych


dodano 09.02.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach oraz pełnienie dyżurów


dodano 04.02.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne w zakresie: konsultacji z zakresu chorób zakaźnych oraz świadczenia usług w Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych


dodano 02.02.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach oraz pełnienie dyżurów


dodano 27.01.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)


dodano 26.01.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV 85111100-1 Usługi szpitalne chirurgiczne, CPV 85121300-6 Specjalistyczne usługi chirurgiczne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chirurgii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, dyżury lekarskie oraz udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Chirurgii Ogólnej przy ul. Żeromskiego 113


dodano 26.01.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii


dodano 26.01.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć/SOR w dni powszednie i świąteczne


dodano 26.01.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki ratownika medycznego w dni powszednie i świąteczne nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2


dodano 21.01.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2


dodano 21.01.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)


dodano 10.01.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć/SOR w dni powszednie i świąteczne


dodano 10.01.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chorób wewnętrznych w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej


dodano 10.01.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, radioterapii i chemioterapii na potrzeby realizacji Pakietu Onkologicznego


dodano 10.01.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)


dodano 30.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, radioterapii i chemioterapii na potrzeby realizacji Pakietu Onkologicznego


dodano 30.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)


dodano 22.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chorób wewnętrznych w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii


dodano 22.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne z zakresu psychiatrii w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)


dodano 22.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne, 85121232-8 Specjalistyczne usługi pulmonologiczne, 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego w zakresie:
całodobowej opieki lekarskiej (dyżury) z zakresu pulmonologii w dni powszednie i świąteczne w Oddziale Klinicznym Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej oraz udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w Poradni Onkologicznej


dodano 16.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne, 85121232-8 Specjalistyczne usługi pulmonologiczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej (konsultacje) z zakresu onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej w dni powszednie i świąteczne w Oddziale Klinicznym Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej


dodano 16.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, radioterapii i chemioterapii na potrzeby realizacji Pakietu Onkologicznego


dodano 16.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie
całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2


dodano 15.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach wraz z pełnieniem funkcji osoby kierującej zespołem Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii


dodano 14.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie:
całodobowej opieki lekarskiej z zakresu badań i zabiegów endoskopowych, porad i konsultacji oraz pełnienia dyżurów endoskopowych w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w dni powszednie i świąteczne


dodano 14.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu bcałodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach oraz pełnienie dyżurów


dodano 10.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)


dodano 07.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie
całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2


dodano 07.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: medyczne usługi szpitalne – CPV 85111200-2, CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu nefrologii/dializoterapii w dni powszednie i świąteczne w Stacji Dializ


dodano 02.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2


dodano 26.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)


dodano 26.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne z zakresu pełnienia dyżurów w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu


dodano 25.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju w rodzaju 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: ambulatoryjnej opieki lekarskiej z zakresu neurologii w Poradni Leczenia Stwardnienia Rozsianego przy ul. Żeromskiego 113


dodano 25.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju w rodzaju 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: ambulatoryjnej opieki lekarskiej z zakresu neurologii w Poradni Neurologicznej przy ul. Żeromskiego 113


dodano 25.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w zakresie Kod CPV 85121210-8: Usługi ginekologiczne lub położnicze w zakresie: ginekologii


dodano 25.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV: 85121300-6 pecjalistyczne usługi chirurgiczne w zakresie: obejmującym porady ambulatoryjne w Poradni Chirurgii Naczyniowej przy ul. Żeromskiego 113


dodano 25.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć/SOR w dni powszednie i świąteczne oraz pełnienie funkcji osoby kierującej zespołem SOR


dodano 23.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121100-4 ogólne usługi lekarskie z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00 w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 113 obejmujących wizyty domowe


dodano 23.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121100-4 ogólne usługi lekarskie z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00 w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 113


dodano 23.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chorób wewnętrznych w dni powszednie i świąteczne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym


dodano 23.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chorób wewnętrznych w dni powszednie i świąteczne w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu oraz pełnienie dyżurów


dodano 23.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z podziałem na 4 Pakiety przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV: 8512131-1 Usługi kardiologiczne w zakresie:
* udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących porady kardiologiczne;
* udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie badań echokardiograficznych (przezklatkowych, przezprzełykowych i stress echo) w dni powszednie;
* udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie prób wysiłkowych;
* udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie badań holterowskich EKG oraz ABPM;
w Poradni Kardiologicznej


dodano 23.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego w zakresie:
świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Leczenia Osteoporozy


dodano 18.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121100-4 ogólne usługi lekarskie z zakresu
udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00
w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 113


dodano 18.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2


dodano 17.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego w zakresie:
porady ambulatoryjne w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym Chorób Skóry (poradnie)


dodano 16.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)


dodano 16.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2


dodano 10.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)


dodano 10.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121280-9 Usługi oftalmologiczne, dermatologiczne lub ortopedyczne, 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne, 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu ortopedii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chirurgii Ręki oraz porady ambulatoryjne w Poradni Chirurgii Ręki


dodano 09.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne z zakresu pełnienia dyżurów w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu


dodano 27.10.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć/SOR w dni powszednie i świąteczne


dodano 26.10.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju w rodzaju 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: ambulatoryjnej opieki lekarskiej z zakresu neurologii w Poradni Leczenia Stwardnienia Rozsianego przy ul. Żeromskiego 113


dodano 20.10.2021

Udzielanie świadczeń przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju 85111000-0 Usługi szpitalne CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie konsultacji psychiatrycznych


dodano 13.10.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej (dyżury) z zakresu chorób wewnętrznych w dni powszednie i świąteczne


dodano 13.10.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: kod CPV 85121231-1 – usługi kardiologiczne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu kardiologii w Pracowni Hemodynamiki oraz Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca


dodano 12.10.2021

udzielanie świadczeń przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących porady w Poradni Medycyny Pracy


dodano 06.10.2021

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 2 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach


dodano 05.10.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach


dodano 30.09.2021

Świadczenia zdrowotne przez technika elektroradiologii na okres 3 lat w rodzaju: Kod CPV 85111000-0 Usługi szpitalne w zakresie całodobowych zadań i innych procedur medycznych w Pracowni Hemodynamiki


dodano 24.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne Kod CPV: 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego Kod CPV: 85121282-3 Usługi dermatologiczne całodobowej opieki lekarskiej w Klinice Dermatologii i Wenerologii w dni powszednie i świąteczne, dyżurów lekarskich oraz porad ambulatoryjnych w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym Chorób Skóry (poradnie) Pl. Hallera 1


dodano 24.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie
całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne


dodano 21.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie: całodobowej opieki pielęgniarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach/Klinikach w dni powszednie i świąteczne


dodano 21.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chorób wewnętrznych w dni powszednie i świąteczne w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu oraz pełnienie dyżurów


dodano 17.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć/SOR w dni powszednie i świąteczne


dodano 15.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w weekendy i święta na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach


dodano 14.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85142100-7 Usługi fizjoterapii, w zakresie: fizjoterapii


dodano 07.09.2021

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV 85111100-1 Usługi szpitalne chirurgiczne, CPV 85121300-6 Specjalistyczne usługi chirurgiczne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chirurgii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, dyżury lekarskie oraz udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Chirurgii Ogólnej przy ul. Żeromskiego 113


dodano 01.09.2021

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w dni powszednie i świąteczne (z podziałem na 4 pakiety)


dodano 01.09.2021

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu opieki lekarskiej w dni powszednie w godz. 8.00-15.35 w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu oraz pełnienie dyżurów


dodano 30.08.2021

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach


dodano 24.08.2021

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie: całodobowej opieki pielęgniarskiej na Blokach Operacyjnych/Klinikach/Oddziałach/Pracowniach w dni powszednie i świąteczne


dodano 23.08.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć/SOR w dni powszednie i świąteczne


dodano 19.08.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: medyczne usługi szpitalne – CPV 85111200-2, CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu nefrologii/dializoterapii w dni powszednie i świąteczne w Stacji Dializ


dodano 18.08.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: medyczne usługi szpitalne – CPV 85111200-2, CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu nefrologii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej oraz obejmującym porady ambulatoryjne w Poradni Nefrologicznej przy ul. Żeromskiego 113


dodano 18.08.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w dni powszednie i świąteczne (z podziałem na 5 pakietów) oraz pełnienie funkcji osoby kierującej Zakładem Diagnostyki Obrazowej


dodano 09.08.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć/SOR w dni powszednie i świąteczne


dodano 09.08.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach


dodano 09.08.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z podziałem na 4 Pakiety przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV: 8512131-1 Usługi kardiologiczne w zakresie:
* udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących porady kardiologiczne;
* udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie badań echokardiograficznych (przezklatkowych, przezprzełykowych i stress echo) w dni powszednie;
* udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie prób wysiłkowych;
* udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie badań holterowskich EKG oraz ABPM;
w Poradni Kardiologicznej


dodano 28.07.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju w rodzaju 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: ambulatoryjnej opieki lekarskiej z zakresu neurologii w Poradni Neurologicznej przy ul. Żeromskiego 113


dodano 28.07.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV: 85121300-6 Specjalistyczne usługi chirurgiczne w zakresie: obejmującym porady ambulatoryjne w Poradni Chirurgii Naczyniowej przy ul. Żeromskiego 113


dodano 28.07.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne


dodano 23.07.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju 85111000-0 Usługi szpitalne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej w Klinice Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych w dni powszednie i świąteczne oraz obejmującym porady ambulatoryjne w Poradni Neurochirurgicznej


dodano 22.07.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach oraz pełnienie dyżurów


dodano 20.07.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121100-4 ogólne usługi lekarskie z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00 w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 113 obejmujących wizyty domowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej


dodano 16.07.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121100-4 ogólne usługi lekarskie z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00 w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 113 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej


dodano 16.07.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w zakresie Kod CPV 85121210-8: Usługi ginekologiczne lub położnicze w zakresie: ginekologii


dodano 08.07.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w dni powszednie i świąteczne (z podziałem na 8 pakietów)


dodano 05.07.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego w zakresie: porady ambulatoryjne w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym Chorób Skóry (poradnie)


dodano 28.06.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach oraz pełnienie dyżurów


dodano 24.06.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu opieki lekarskiej w dni powszednie w godz. 8.00-15.35 w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu oraz pełnienie dyżurów


dodano 16.06.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w dni powszednie i świąteczne (z podziałem na 8 pakietów)


dodano 16.06.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie: całodobowej opieki pielęgniarskiej na Blokach Operacyjnych/Klinikach/Oddziałach/Pracowniach w dni powszednie i świąteczne


dodano 15.06.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z podziałem na 4 Pakiety przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV: 8512131-1 Usługi kardiologiczne w zakresie:
* udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących porady kardiologiczne;
* udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie badań echokardiograficznych (przezklatkowych, przezprzełykowych i stress echo) w dni powszednie;
* udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie prób wysiłkowych;
* udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie badań holterowskich EKG oraz ABPM;
w Poradni Kardiologicznej


dodano 11.06.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chorób wewnętrznych w dni powszednie i świąteczne


dodano 10.06.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć/SOR w dni powszednie i świąteczne


dodano 09.06.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85130000-9 Usługi stomatologiczne i podobne w zakresie stomatologii – chirurgii stomatologicznej w dni powszednie w Wielospecjalistycznej Przychodni Stomatologicznej


dodano 09.06.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie: całodobowej opieki pielęgniarskiej na Blokach Operacyjnych w dni powszednie i świąteczne


dodano 07.06.2021