Wyniki

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV 85111100-1 Usługi szpitalne chirurgiczne, CPV 85121300-6 Specjalistyczne usługi chirurgiczne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chirurgii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, dyżury lekarskie pod telefonem oraz udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Chirurgii Ogólnej przy ul. Żeromskiego 113 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 28.03.2023

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu opieki nad chorym w Pododdziale Endoskopii Zabiegowej, pełnienia dyżurów lekarskich w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endoskopii Zabiegowej, badań i zabiegów endoskopowych, porad i konsultacji internistycznych w dni powszednie i świąteczne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi
dodano 28.03.2023

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć/SOR w dni powszednie i świąteczne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 14.03.2023

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne, 85121232-8 Specjalistyczne usługi pulmonologiczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu pulmonologii w dni powszednie i świąteczne w Oddziale Klinicznym Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 10.03.2023

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju w rodzaju 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego, 85121231-1 Usługi kardiologiczne w zakresie: ambulatoryjnej opieki lekarskiej z zakresu kardiologii w Poradni Kardiologicznej przy ul. Żeromskiego 113 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 7.02.2023


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat
w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne, 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 27.01.2023

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chorób wewnętrznych w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 25.01.2023


udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV 85111100-1 Usługi szpitalne chirurgiczne, CPV 85121300-6 Specjalistyczne usługi chirurgiczne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chirurgii/torakochirurgii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 25.01.2023

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć/SOR w dni powszednie i świąteczne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 25.01.2023

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej (dyżury) w dni powszednie i świąteczne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 05.01.2023


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne, CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu rehabilitacji w dni powszednie i świąteczne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 30.12.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne, CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu rehabilitacji w dni powszednie i świąteczne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 28.12.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach oraz pełnienie dyżurów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
dodano 28.12.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne z zakresu konsultacji psychiatrycznyc w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 28.12.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju 85111000-0 Usługi szpitalne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu neurochirurgii z podziałem na 5 pakietów:
Pakiet nr 1: udzielanie świadczeń w Klinice lub Poradni
Pakiet nr 2: „dyżur pod telefonem”
Pakiet nr 3: zabiegi termolezji wykonywane w sobotę
Pakiet nr 4: zabiegi leczenia lekoopornej migreny wykonywane w sobotę
Pakiet nr 5: pełnienie funkcji osoby kierującej zespołem Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 22.12.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 3 lat na koordynatora ds. przeszczepów
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 15.12.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu badań i zabiegów endoskopowych, porad i konsultacji oraz pełnienia dyżurów endoskopowych w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w dni powszednie i świąteczne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 15.12.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w dni powszednie i świąteczne (z podziałem na 13 pakietów)
dodano 07.12.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne z zakresu konsultacji psychiatrycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 28.11.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego w zakresie obejmującym: udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w Poradni Reumatologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 22.11.2022


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 22.11.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chorób wewnętrznych w dni powszednie i świąteczne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 22.11.2022Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne, 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki w zakresie
całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 28.10.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne świadczone przez pielęgniarki w zakresie opieki pielęgniarskiej z zakresu epidemiologii udzielanych przez pielęgniarkę specjalistę epidemiologii w dni powszednie i świąteczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 06.10.2022

Usługi obrazowania medycznego w zakresie całodobowej diagnostyki obrazowej – opisywanie i autoryzacja wykonanych przez Udzielającego Zamówienie badań radiologicznych, znajdujących się w systemie HIS Udzielającego Zamówienie w oparciu o teleradiologię
dodano 03.10.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć/SOR w dni powszednie i świąteczne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 27.09.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat z zakresu: całodobowej opieki lekarskiej w Klinice Geriatrii w dni powszednie i świąteczne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 27.09.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne, CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu rehabilitacji w dni powszednie i świąteczne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 26.09.2022

Specjalistyczne usługi chirurgiczne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chirurgii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, dyżury lekarskie oraz udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Chirurgii Ogólnej przy ul. Żeromskiego 113 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 19.09.2022

Specjalistyczne usługi chirurgiczne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chirurgii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, dyżury lekarskie oraz udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Chirurgii Ogólnej przy ul. Żeromskiego 113 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 08.09.2022

Usługi szpitalne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć/SOR w dni powszednie i świąteczne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 02.09.2022

Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chorób wewnętrznych w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 12.08.2022

Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu urologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 04.08.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu opieki lekarskiej w dni powszednie w godz. 8.00-15.35 w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu oraz pełnienie dyżurów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 03.08.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85121283-0 Usługi ortopedyczne w zakresie porad ambulatoryjnych w Poradni Ortopedycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 25.07.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121231-1 Usługi kardiologiczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu kardiologii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca
dodano 21.07.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 15.07.2022

Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 11.07.2022

Usługi szpitalne w zakresie całodobowych zadań i innych procedur medycznych w Pracowni Hemodynamiki przy ul. Żeromskiego 113 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 05.07.2022

Specjalistyczne usługi pulmonologiczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu pulmonologii w dni powszednie i świąteczne w Oddziale Klinicznym Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 01.06.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w dni powszednie i świąteczne (z podziałem na 14 pakietów)
dodano 01.06.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie: całodobowej opieki pielęgniarskiej na Blokach Operacyjnych/Klinikach/Oddziałach/Pracowniach w dni powszednie i świąteczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 17.05.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 17.05.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne, 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 06.05.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: medyczne usługi szpitalne – CPV 85111200-2, CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu nefrologii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej (dyżurów lekarskich) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów
dodano 06.05.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w dni powszednie i świąteczne (z podziałem na 13 pakietów)
dodano 29.04.2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV 85111100-1 Usługi szpitalne chirurgiczne, CPV 85121300-6 Specjalistyczne usługi chirurgiczne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chirurgii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, dyżury lekarskie oraz udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Chirurgii Ogólnej przy ul. Żeromskiego 113.
dodano 26.04.2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: medyczne usługi szpitalne – CPV 85111200-2, usługi urologiczne- CPV 85121292-6, CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu urologii (z podziałem na 3 pakiety):
dodano 20.04.2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu badań i zabiegów endoskopowych, porad i konsultacji oraz pełnienia dyżurów endoskopowych w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w dni powszednie i świąteczne
dodano 13.04.2022

Konkurs na udzielanie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat
w rodzaju kod CPV: 85121283-0 Usługi ortopedyczne, 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu ortopedii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej
dodano 07.04.2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu neurologii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu oraz obejmujących porady ambulatoryjne w Poradni Leczenia Stwardnienia Rozsianego
dodano 07.04.2022

Konkurs na udzielanie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju w rodzaju 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego, 85121231-1 Usługi kardiologiczne w zakresie: ambulatoryjnej opieki lekarskiej z zakresu kardiologii w Poradni Kardiologicznej oraz wykonywania badań echokardiograficznych
dodano 28.03.2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat
w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie:
całodobowej opieki pielęgniarskiej na Blokach Operacyjnych/Klinikach/Oddziałach/Pracowniach
w dni powszednie i świąteczneny
dodano 24.03.2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju w rodzaju 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego, 85121231-1 Usługi kardiologiczne w zakresie:
ambulatoryjnej opieki lekarskiej z zakresu kardiologii
w Poradni Kardiologicznej
przy ul. Żeromskiego 113 został przedłużony
dodano 11.03.2022

*udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne w zakresie:*
*konsultacji psychiatrycznych*
*pacjentów w ramach NFZ i osób skierowanych przez RWKL*
dodano 04.03.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu
*całodobowej opieki lekarskiej*
*w dni powszednie i świąteczne *
*w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)*
dodano 02.03.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne z zakresu konsultacji psychiatrycznych
dodano 22.02.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: medyczne usługi szpitalne – CPV 85111200-2, CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu dializoterapii w dni powszednie i świąteczne w Stacji Dializ,b i pełnienie funkcji kierownika oraz udzielanie świadczeń w Oddziale obserwacyjno-zakaźnym (COVID)
dodano 18.02.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)
dodano 15.02.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne
dodano 09.02.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85121231-1 Usługi kardiologiczne z zakresu badań echokardiograficznych
dodano 09.02.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach oraz pełnienie dyżurów
dodano 04.02.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne w zakresie: konsultacji z zakresu chorób zakaźnych oraz świadczenia usług w Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych
dodano 02.02.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, Klinikach oraz pełnienie dyżurów
dodano 27.01.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)
dodano 26.01.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: CPV 85111100-1 Usługi szpitalne chirurgiczne, CPV 85121300-6 Specjalistyczne usługi chirurgiczne w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chirurgii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, dyżury lekarskie oraz udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Chirurgii Ogólnej przy ul. Żeromskiego 113
dodano 26.01.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii
dodano 26.01.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć/SOR w dni powszednie i świąteczne
dodano 26.01.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki ratownika medycznego w dni powszednie i świąteczne nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
dodano 21.01.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w dni powszednie i świąteczne nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
dodano 21.01.2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)
dodano 10.01.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć/SOR w dni powszednie i świąteczne
dodano 10.01.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chorób wewnętrznych w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej
dodano 10.01.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, radioterapii i chemioterapii na potrzeby realizacji Pakietu Onkologicznego
dodano 10.01.2022

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)
dodano 30.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, radioterapii i chemioterapii na potrzeby realizacji Pakietu Onkologicznego
dodano 30.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)
dodano 22.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chorób wewnętrznych w dni powszednie i świąteczne w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii
dodano 22.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne z zakresu całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne z zakresu psychiatrii w oddziale obserwacyjno-zakaźnym (Covid)
dodano 22.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne, 85121232-8 Specjalistyczne usługi pulmonologiczne, 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego w zakresie:
całodobowej opieki lekarskiej (dyżury) z zakresu pulmonologii w dni powszednie i świąteczne w Oddziale Klinicznym Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej oraz udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w Poradni Onkologicznej
dodano 16.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne, 85121232-8 Specjalistyczne usługi pulmonologiczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej (konsultacje) z zakresu onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej w dni powszednie i świąteczne w Oddziale Klinicznym Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej
dodano 16.12.2021