Kontakt

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź , ul. Żeromskiego 113

 

Uprzejmie informujemy, że do wszystkich poradni USK im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów został uruchomiony nowy numer telefonu 42 205 98 50.
Stare numery telefonów poradni są nieaktywne.

Dyrektor Szpitala
tel. 42 639 35 92
tel. 42 639 35 78
fax. 42 639 34 02
e-mail: sekretariat@skwam.lodz.pl

Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych oraz Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
tel. 42 639 35 78 fax. 42 639 34 02

Zastępca Dyrektora ds.Pielęgniarstwa
mgr Agnieszka Topolska – tel. 42 639 34 14

Sekretariat Lecznictwa Otwartego
tel. 42 639 34 65

Radca Prawny
Paulina Dorman-Okońska – tel. 42 639 34 07

Kadry – tel. 42 639 34 48; 42 639 34 40; 42 639 34 41
Płace – tel. 42 639 34 32

Dział Zamówień Publicznych
tel. 42 639 34 53, 42 639 34 52

Sprawy socjalno-bytowe

tel. 42 664 43 59

Dział  Techniczny
tel. 42 639 34 50, 42 639 34 93

Dział Służby BHP i Ochrony PPOŻ.

ul. Sterlinga 1/3
BHP tel.: 42 66 44 363, 42 66 44 234, 42 66 44 217
PPOŻ. tel.: 42 66 44 361

Główna Księgowa
Joanna Kaproń
tel. 42 639 34 36

Kancelaria główna
ul. Żeromskiego
tel. 42 639 34 01

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
91-647 Łódź, Plac Hallera 1

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
91-425, Łódź, ul. Sterlinga1/3

 

Szpital “Na Stokach”
ul. Pieniny 30