Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w województwie łódzkim i mazowieckim nr POWR.05.01.00-00-0021/19

W związku z podpisaniem w dn. 20 maja 2020 r. umowy o dofinansowanie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi rozpoczyna program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa w ramach projektu „Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w województwie łódzkim i mazowieckim” nr POWR.05.01.00-00-0021/19, który będzie realizowany w latach 2020-2022.

Projekt przyczyni się do wdrożenia programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa. co wpłynie na postawienie odpowiedniej diagnozy a tym samym do obniżenia częstości występowania bólów kręgosłupa, kompleksowej terapii oraz profilaktyki mającej na celu wzrost świadomości wśród osób biorących udział w projekcie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo w makroregionie centralnym (woj. łódzkie, woj. mazowieckie) poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych. Zwiększenie wiedzy, świadomości i umiejętności lekarzy medycyny pracy, pracowników i pracodawców, u których nastąpi wzrost poziomu wiedzy na temat profilaktyki bólów kręgosłupa i postępowania w przypadku wystąpienia bólów kręgosłupa.

Program umożliwi szybką konsultację z lekarzem medycyny pracy, fizjoterapeutą co przyczyni się do utrzymania uczestników projektów czynnych zawodowo na rynku pracy. Cele będą realizowane poprzez umożliwienie szybkiej wizyty u lekarza medycyny pracy połączonej z diagnostyką obrazową (RTG miednicy i odc. L-S i C kręgosłupa) oraz badaniami diagnostyczne. krwi (OB, CRP, morfologia), realizację szkoleń i warsztatów z rehabilitacji ruchowej.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.