ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTWA FARMACEUTYCZNE ORAZ INNE ORGANIZACJE, KTÓRE ZAINTERESOWANE SĄ PODJĘCIEM WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE  PROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH.

Szpital posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, niezbędną infrastrukturę oraz doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych.
Podstawą prowadzenia badania jest każdorazowo zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy podmiotem występującym o przeprowadzenie  badania, Szpitalem jako Ośrodkiem badawczym oraz Badaczem.
Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy uprzejmie prosimy o  kontakt:

tel. 42 639 37 99