Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

Wejście do budynku nr 4 (białego) od ulicy Mickiewicza.

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel. 42 639 34 20
tel. 42 639 34 24
e-mail: izbaprzyj@skwam.lodz.pl

Szpitalny Oddział Ratunkowy
tel. 42 639 37 01
tel. 42 639 34 25

Przyjęcia planowe
tel. 42 639 34 24

Kierownik SOR
dr n. med. Barbara Kowalska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Lucyna Gałecka
tel. 042 639 38 10

Pielęgniarka Oddziałowa – Zastępca
mgr Katarzyna Prokop
tel. 42 639 38 10

SOR jest miejscem pierwszego kontaktu z pacjentami przyjmowanymi do Szpitala. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielana jest w trybie całodobowym pomoc doraźna w stanach zachorowania. Pomoc realizowana jest przez wysoko wykwalifikowany personel – lekarza dyżurnego SOR, lekarzy dyżurnych Klinik oraz pielęgniarki, ratowników medycznych i sanitariuszy. Istnieje możliwość wstępnej diagnostyki pacjenta przez wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i obrazowych. Do dyspozycji pacjentów pozostają w pełni wyposażone karetki w wysokiej jakości sprzęt i materiały medyczne.

W obrębie SOR znajdują się:

  • sala intensywnego nadzoru, wyposażona w sprzęt niezbędny do podejmowania działań ratunkowych w stanach zagrożenia życia
  • gabinety lekarskie, w których udzielana jest pomoc doraźna w nagłych zachorowaniach i odbywają się niezbędne konsultacje specjalistyczne
  • gabinet zabiegowy, w którym wykonuje się drobne zabiegi chirurgiczne