Wróć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek 3, Piętro 3

Kierownik
dr hab. n. med. Sławomir Jabłoński

Profesorowie
prof. dr hab. n. med. Marian Brocki

Adiunkci
dr n. med. Artur Terlecki
dr n. med. Marcin Wawrzycki
dr n. med. Edyta Santorek– Strumiłło
dr n. med. Szymon Wcislo

Starsi wykładowcy
dr n. med. Jacek Kordiak 
dr n. med. Barbara Kowalska

Zespół Kliniki

Starszy Asystent
dr n. med. Leszek Kutwin

Asystenci
dr n. med. Maciej Niemirowicz
dr n. med. Dariusz Kosatka
lek. med. Piotr Klejszmit

Rezydenci
lek. med. Katarzyna Szwalbe
lek. med. Joanna Lipińska
lek. med. Sylwia Kustalik
lek. med. Marta Kasprzak
lek. med. Michał Komoń
lek. med. Konrad Kędzia

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Anna Bajon

Sekretariat
mgr Izabela Rek – sekretarka medyczna (UM)
mgr Katarzyna Trzeciak – sekretarka medyczna
lic Katarzyna Kaczorowska – sekretarka medyczna

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Działalność dydaktyczna na wydziałach:
  1.  Lekarski
  2.  Wojskowo-Lekarski
  3.   Nauk o zdrowiu (Ratownictwo  Medyczne, Pielęgniarstwo)
 • Dydaktyka prowadzona z zakresu:
  1. Chirurgia Klatki Piersiowej
  2. Chirurgia Ogólna
  3. Chirurgia Onkologiczna
  4. Chirurgia Polowa
  5. Ratownictwo Medyczne
 • organizacja (współorganizacja) zjazdów naukowych
 • kursy podstawowe do specjalizacji z chirurgii klatki piersiowej z wideotorakochirurgii
 • kursy uzupełniające do specjalizacji z chirurgii klatki piersiowej z obrażeń klatki piersiowej
 • kursy uzupełniające do specjalizacji z chirurgii klatki piersiowej na temat guzów śródpiersia
 • kursy przygotowawcze do egzaminu specjalizacyjnego z zakresu chirurgii ogólnej
 • kursy uzupełniające do specjalizacji z zakresu medycyny rodzinnej
 • koło studenckie, KOŁO NAUKOWE, dr hab. n. med. Sławomir Jabłoński, przewodniczący dr n. med. Piotr Misiak, email: torakstudentskwam@interia.pl

Przy Klinice funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe – oficjalny mail koła: torakostudentuskwam@interia.pl Koło działa w strukturach STN

Projekty naukowe

 • Analiza wartości ilościowego pomiaru przecieku powietrza z wykorzystaniem przepływomierza objętościowego w kwalifikacji do leczenia operacyjnego pacjentów na oddziale torakochirurgicznym.
 • Propozycja skali prognostycznej w ostrym zapaleniu śródpiersia opartej na analizie klinicznych i biochemicznych czynników ryzyka u pacjentów leczonych chirurgicznie.
 • Ultrasonografia dopplerowska-ocena parametrów przepływów u chorych poddawanych procedurom torakochirurgicznym.
 • Medycyna ratunkowa-ocena przydatności podświetlaczy naczyniowych przy uzyskiwaniu dostępów donaczyniowych.
 • Badania markerów nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w onkogenach u chorych z rakiem płuca.
 • Trajektorie choroby osób z niedrobnokomórkowym rakiem płuc leczonych operacyjnie.
 • Ocena aktywności enzymów antyoksydacyjnych (SOD, GPX oraz KAT) u pacjentów z chorobą nowotworową z zakresu przewodu pokarmowego jako nieinwazyjna metoda oceny zaawansowania procesu chorobowego oraz monitorowania doszczętności zabiegu operacyjnego.
 • Ocena czynników ryzyka wpływających na gojenie się ran po cholecystektomii laparoskopowej oraz plastyce przepuklin pachwinowych.
 • Rola przezoskrzelowej aspiracyjnej biopsji igłowej pod kontrolą ultrasonografii wewnatrzoskrzelowej w diagnostyce raka płuca w materiale własnym.
 • Ocena stężenia czynników limfangiogenezy (VEGF-C, VEGF-D) oraz ekspresji receptora VEGFR-3 u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca.
 • Poszukiwanie nowych biomarkerów do wczesnej diagnostyki niedrobnokomórkowego raka płuca.
 • Ocena przydatności zabiegów SITS w leczeniu wczesnych postaci ropniaka opłucnej.
 • Wykorzystanie zabiegów SIST do diagnostyki chorób płuc i śródpiersia.
 • Ocena stężeń PCT w surowicy jako markera prognostycznego w ropniakach opłucnej.
 • Ocena przydatności badań obrazowych TK i PET-TK w stagingu raka płuca.
 • Ocena wydolności oddechowej przed i po zabiegach resekcyjnych płuc z powodu nowotworów układu oddechowego.
 • Ocena ekspresji w tkance oraz stężenia we krwi wybranych cytokin angiogennych oraz enzymów proteolitycznych u chorych z guzami wątroby.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNO-USŁUGOWEJ
Działalność lecznicza prowadzona jest zarówno metodami chirurgii inwazyjnej (klasycznej), jak i metodami małoinwazyjnymi, w skład których wchodzą zabiegi endoskopowe, laparoskopowe oraz videotorakoskopowe. Dotyczy to pełnego spektrum leczenia obrażeń, jak i schorzeń klatki piersiowej, jamy brzusznej, chirurgii naczyniowej i chirurgii nowotworów.

Chirurgia klatki piersiowej:

 • korelacja wrodzonych i nabytych zniekształceń klatki piersiowej
 • leczenie łagodnych, złośliwych i przerzutowych guzów:
  • płuc, opłucnej i ściany klatki piersiowej
  • śródpiersia
  • przełyku
 • operacyjnym leczeniu nienowotworowych schorzeń narządów klatki piersiowej (achalazja, uchyłki i zwężenia przełyku)
 • leczenie nawracającej odmy opłucnej
 • leczenie rozedmy płuc
 • obrażenia ściany klatki piersiowej:
  • stłuczenia
  • złamania żeber
  • rany kłute, szarpane, zmiażdżenie
  • rany postrzałowe
  • rany od powietrznej fali uderzeniowej
 • obrażenia miąższu płuca i drzewa oskrzelowego:
  • stłuczenie płuca
  •  rozerwanie miąższu płuca
  • przerwanie drzewa oskrzelowego
  • oparzenia dróg oddechowych
  • ciała obce aspirowane do drzewa oskrzelowego
  • odma wewnętrzna, zewnętrzna, zamknięta, otwarta i prężna
 • obrażenia przełyku:
  • rany kłute, samoistne pęknięcie przełyku
  • oparzenia przełyku
  • ciała obce przełyku
 • korekcja wrodzonych i nabytych zniekształceń klatki piersiowej
  • klatka szewska
  • klatka kurza
  • deformacje pourazowe z protezowaniem materiałem zastępczym

Małoinwazyjna chirurgia klatki piersiowej – videotorakoskopia

 • VATS Lobectomy
 • sympatektomia piersiowa (niedokrwienie kończyn górnych, nadmierna potliwość dłoni)
 • splanchnicektomia (przewlekłe bóle w nowotworach jamy brzusznej, przewlekłe zapalenie trzustki)
 • diagnostyka guzów płuc, śródpiersia, limfadenopatie
 • nawracające odmy opłucnej
 • rozedma płuc
 • leczenie łagodnych i przerzutowych guzów płuc
 • diagnostyka chorób płuc i opłucnej

Chirurgia klasyczna oraz onkologiczna narządów jamy brzusznej w pełnym zakresie

 • nowotwory żołądka, dróg żółciowych, trzustki, jelita grubego i odbytnicy
 • obrażenia narządów jamy brzusznej:
  • rany powłoki i narządów brzusznych
  • stłuczenia, pęknięcia, rozerwania wątroby, śledziony, jelit
  • ciała obce przewodu pokarmowego
 • obrażenia wielomiejscowe i wielonarządowe

Zabiegi laparoskopowe w diagnostyce i leczeniu schorzeń jamy brzusznej

Chirurgia endokrynologiczna – klasyczna i laparoskopowa

 • choroby tarczycy, grasicy, nadnerczy i trzustki

Przezskórne drenaże patologicznych zbiorników w jamie brzusznej pod kontrolą USG

 • torbiele trzustki, wątroby, ropnie śródbrzusze
 • drenaż przezskórny, przezwątrobowy dróg żółciowych
 • alkoholizacja guzów pierwotnych i przerzutowych wątroby
 • Leczenie żylaków kończyn dolnych metodą klasyczną i krioterapią
 • Laserowe udrażnianie nowotworowych zwężeń przełyku, odbytnicy, tchawicy

Przy współpracy z Pracownią Endoskopii Przewodu Pokarmowego:

 • endoskopowa diagnostyka i leczenie schorzeń dróg żółciowych i trzustki (ECPW, sfinkterotomia, protezowanie dróg żółciowych)
 • endoskopowa diagnostyka i leczenie schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego (ezofagoskopia, gastroskopia, duodenoskopia, protezowanie przełyku, balonowe poszerzanie zwężeń przełyku

endoskopowa diagnostyka schorzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego (sigmoidoskopia, kolonoscopia).

Dane kontaktowe:

e-mail: z.chir.s@skwam.lodz.pl
tel. (0 42) 63 93 521
fax. (0 42) 63 33 890