Wróć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-Centralny Szpital Weteranów

adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek 3, Parter

Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz

Przedmiot działalności kliniki:
Klinika zajmuje się leczeniem chirurgicznym z zakresu:

1) Traumatologii
– leczenie urazów twarzowej części czaszki  oraz tkanek miękkich w obrębie twarzy

– wykorzystania nowoczesnych systemów do osteosyntezy w leczeniu złamań kości twarzowej części czaszki

– leczenie chirurgiczne zmian pourazowych z wykorzystaniem indywidualnych implantów – rekonstrukcje ubytków kości i odtworzenie symetrii twarzy

– leczenie złamań wyrostków kłykciowych z wykorzystaniem innowacyjnych  metod z wykorzystaniem materiałów bioresorbowalnych(śruby magnezowe), chirurgia endoskopowa

2) Wad rozwojowych
– chirurgia ortognatycza – zabiegi  u pacjentów z wadami rozwojowymi szczęki i żuchwy (zabiegi osteotomii szczęki i żuchwy, dystrakcje w obrębie kości szczęki i żuchwy, zabiegi surgery first)

– chirurgiczne wspomaganie leczenia ortodontycznego

– operacyjne leczenie korekcyjne deformacji porozszczepowych

– leczenie torbieli szyi

3) Chirurgii przedprotetycznej
– stosowanie wspomaganej regeneracji kości przeszczepami  auto- i allogennymi oraz wykorzystywanie osocza bogatopłytkowego – wykonywane w celu odbudowy podłoża kostnego,

– zabiegi lateralizacji nerwu zębodołowego dolnego-zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej przed planowaną implantacją

4) Stanów zapalnych
– diagnostyka i leczenie ropni i ropowic w obrębie twarzy i szyi

– diagnostyka i leczenie zapaleń swoistych

– leczenie przewlekłego zapalenie kości szczękowych- leczenie chirurgiczne, celowana antybiotykoterapia w połączeniu z leczeniem tlenem hierbarycznym

– leczenie schorzeń zatok przynosowych w tym przetok ustno- zatokowych po ekstrakcji zębów

– leczenie stanów zapalanych gruczołów ślinowych, kamicy

5) Onkologii
– pełna diagnostyka nowotworów części twarzowej czaszki oraz szyi

– leczenie operacyjne nowotworów łagodnych i złośliwych oraz guzów nienowotworowych

-zabiegi rekonstrukcyjne w tym rekonstrukcje mikrochirurgiczne(unaczyniony płat z kości strzałki, unaczyniony płat z mięśnia przednio-bocznego uda, płat chiński)

-leczenie guzów oczodołów

6) Leczenie kriochirurgiczne zmian skóry twarzy oraz błony śluzowej jamy ustnej

7) Rehabilitacja pozabiegowa pacjentów pod opieką wykwalifikowanej kadry

8) Dekompresja kostna i tłuszczowa oczodołów

Działalność dydaktyczna kliniki
W ramach kształcenia podyplomowego realizowane są studia doktoranckie, staże specjalizacyjne z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej oraz staże podyplomowe dla absolwentów uczelni medycznych.
Oddział Kliniczny prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego UM studiów dziennych z zakresu Propedeutyki stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej, Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej z onkologią, radiologii stomatologicznej, aseptyki i antyseptyki, przygotowania podłoża kostnego do leczenia protetycznego jamy ustnej oraz zapobiegania zakażeniom w pracowniach techniki dentystycznej. W klinice prowadzone są także zajęcia dla studentów kierunku Ratownictwa  Medycznego oraz Fizjoterapii.

Dane kontaktowe:

tel. 42 639 34 22
Dyżurka pielęgniarek – tel. 539 734 564
e-mail: chirtwarzszczek@skwam.lodz.pl