Wróć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek 3, piętro 1

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii.

e-mail: dariusz.moczulski@umed.lodz.pl

www.moczulski.info

Przedmiot działalności Kliniki:

W Klinice  Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii prowadzona jest działalność diagnostyczno-lecznicza w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, chorób nerek        i nadciśnienia tętniczego. Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne z chorób wewnętrznych dla studentów kierunku lekarskiego i ratownictwa medycznego. Ponadto Klinika bierze czynny udział w kształceniu podyplomowym w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i diabetologii.

Dane kontaktowe:

tel. sekretariat: 42 639 35 71

e-mailz.inter.s@skwam.lodz.pl