Wróć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny  im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów

adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek 4, Piętro 2

ZESPÓŁ KLINIKI

Kierownik
dr hab. n. med. prof. Nadzw. UM Maciej Radek

Konsultant
prof. dr hab. n. med. Andrzej  Radek

Blok Operacyjny -piel.koordynująca
Iwona Żurecka Sobczak


Dla pacjentów

Warunki pobytu

Klinika posiada 20 łóżek zlokalizowanych na sześciu wyremontowanych salach, w tym dwie sale intensywnego nadzoru.

Operacja w naszej Klinice

Wszystkich zainteresowanych operacją w naszej Klinice zapraszamy na konsultację, które odbywają się co tydzień w środy i czwartki od godziny 12.00 do 14.00. Pacjent zgłaszający się na konsultację musi w tym celu pojawić się osobiście, wraz z posiadaną dokumentacją:

 • przebieg dotychczasowej diagnostyki/leczenia
 • Aktualne wyniki badań obrazowych i/lub elektrofizjologicznych. W przypadku badań obrazowych koniecznie należy posiadać płytę CD/DVD
 • Skierowanie do szpitala

W przypadku podjęciu decyzji o leczeniu operacyjnym wyznaczony zostanie termin planowego przyjęcia

Przebieg leczenia w szpitalu

Pacjenci przyjmowani do zabiegów planowych w dniu przyjęcia mają zlecane kontrolne badania laboratoryjne. Przeprowadzane jest badanie lekarskie oraz przedstawiany jest plan leczenia. Lekarz przyjmujący do Kliniki szczegółowo wytłumaczy aspekty leczenia Państwa jednostki chorobowej oraz wyjaśni wszelkie wątpliwości związane planowanym zabiegiem. W zdecydowanej większości zabiegi operacyjne wykonywane są następnego dnia. W okresie pooperacyjnym pacjenci przebywają w monitorowanych salach pooperacyjnych, gdzie z reguły przebywają do rana kolejnego dnia. W zależności od rodzaju zabiegu chorzy zaczynają chodzić właśnie w tym okresie. Jest to najbardziej typowy scenariusz po większości zabiegów na kręgosłupie. W przypadku bardziej rozległych zabiegów neurochirurgicznych okres do pionizacji może wydłużyć się do momentu, gdy stanie się to bezpieczne dla pacjenta. Wszyscy pacjenci którzy tego wymagają poddawani są zabiegom rehabilitacyjnym wykonywanym przez fizjoterapeutów. Zabiegi te mają przyspieszyć powrót do aktywności oraz przyspieszyć rekonwalescencję. Po okresie niezbędnej obserwacji chorzy wypisywani są do domu.

W przypadku leczenia większości zespołów cieśni, pacjenci są przyjmowani  i operowani tego samego dnia.  Po zabiegu, po kilkugodzinnej obserwacji pacjenci są wypisywani do domu.

Wypis ze szpitala i postępowanie po zabiegu

W dniu wypisu otrzymają Państwo dokumentację medyczną wraz z niezbędnymi skierowaniami umożliwiającymi dalszą opiekę ambulatoryjną. Na Karcie Informacyjnej znajdą Państwo niezbędne zalecenia dotyczące dalszego postępowania po operacji, w tym informacje na temat pielęgnacji rany, wizyt kontrolnych i dalszej rehabilitacji.

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienia lekarskie wystawiane są na życzenie na okres pobytu w szpitalu oraz niezbędny dalszy okres rekonwalescencji. Lekarze Kliniki wystawiają obecnie zwolnienia elektroniczne, co niejednokrotnie stanowi dodatkowy komfort dla pacjentów, odejmując im konieczność zanoszenia kopii pracodawcy (w tym celu pracodawca musi posiadać dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS-PUE).

Zakres Świadczeń

    Urazy czaszkowo-mózgowe

    Zabiegi z tej dziedziny są bardzo częste, należą do nich: operacje krwiaków wewnątrzczaszkowych, leczenie złamań podstawy czaszki, otwartych urazów czaszkowo-mózgowych z płynotokiem (w tym ran postrzałowych), złamań kości czaszki, uzupełnianie ubytków kości czaszki (plastyki). Do plastyki kości czaszki stosowane jest tworzywo sztuczne “Codubix” produkowane w Łodzi.

    Choroby naczyniowe mózgu

    Leczenie chorób naczyniowych mózgu to operacje klipsowania tętniaków wewnątrzczaszkowych. techniką mikrochirurgiczną, dzięki użyciu specjalnych mikronarzędzi i mikroskopu operacyjnego. Są to skomplikowane i trudne technicznie zabiegi, jednakże ich efektem jest ratowanie życia poprzez zabezpieczenie pacjenta przed powtórnym krwotokiem. Zgodnie ze współczesnymi trendami część trudnodostępnych tętniaków zaopatrywanych jest drogą wewnątrznaczyniową. W 2011 roku Klinika uzyskała bardzo nowoczesny Mikroskop operacyjny Zeiss Pentero  

    Nowotwory wewnątrzczaszkowe

    W leczeniu nowotworów wewnątrzczaszkowych wykonywane są zabiegi radykalnego usunięcia guzów mózgu i móżdżku. Guzy przysadki operowane są z reguły techniką małoinwazyjną z dostępu przez jamę nosową i zatokę Klinową Dostęp ten zapewnia bardzo dobry wynik kosmetyczny (brak widocznej blizny) oraz pozwala na radykalne usunięcie tych guzów, powodujących zaburzenia endokrynologiczne i zagrażających utratą wzroku. W leczeniu guzów przysadki Klinika współpracuje z I Katedrą Endokrynologii UM ( konsultant profesor dr hab. Jolanta Kunert- Radek) Klinika wspólnie z I Katedrą Endokrynologii UM prowadzi badania immunohistochemiczne guzów przysadki wprowadzone po raz pierwszy w Polsce i kontynuowane przez profesora dr hab. dr h.c. Marka Pawlikowskiego. Współpraca ta zaowocowała wspólnymi publikacjami oraz prezentacjami w Kraju i zagranicą ). Klinika jako pierwszy ośrodek w Łodzi zdobyła w 2000 r. tzw. ramę stereotaktyczną. Dzięki temu urządzeniu stały się możliwe małoinwazyjne biopsje diagnostyczne guzów mózgu oraz ich leczenie miejscowe metodą brachyterapii. W szczególnych przypadkach wykonywano operacje o wysokim stopniu skomplikowania i ryzyka: guzów podstawy czaszki, guzów wewnątrz oczodołowych (te ostatnie wykonywane są wspólnie z pracownikami Kliniki Chorób Oczu kierowaną przez profesora dr hab. Romana Gosia ).

    Operacje pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego i kręgosłupa

     Wykonywane są w przypadkach zmian zapalnych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zmian pourazowych oraz nowotworów. W Klinice od lat stosowane są operacje z dostępu tylnego oraz bocznego zmian pogranicza czaszkowo kręgosłupowego. Inne dostępy to preferowane w Klinice i z powodzeniem wykonywane operacje przez jamę ustną i gardło. W wielu przypadkach stosowane są techniki stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej oraz zespalanie zęba kręgu C2 śrubą – ta ostatnia technika daje szanse na powrót ruchomości głowy w pełnym zakresie.

    Klinka posiada bardzo duże doświadczenie i możliwości techniczne w mikrochirurgicznych operacjach rdzenia kręgowego oraz guzów zewnątrz i sródrdzeniowych. Szeroką gamę operacji stosujemy w leczeniu urazów i zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. Wysokospecjalistyczne procedury w tej dziedzinie to: stabilizacje przy użyciu implantów, artroplastyka kręgosłupa (wszczepianie protez krążków międzykręgowych) oraz metody małoinwazyjne. Należą do nich: przezskórna stabilizacja kręgosłupa implantem Sextant, przezskórna wertebroplastyka i przezskórna kyfoplastyka. W Klinice wykonano w 2002 r. pierwsze w Polsce operacje przezskórnej stabilizacji kręgosłupa systemem Sextant. Jako pierwsza w Polsce Klinika od 1999 r. wdrożyła rutynowe leczenie złamań kręgów na tle osteoporozy metodą wertebroplastyki. W 2005 r. w Klinice wykonano pierwsze w Polsce zabiegi leczenia złamań kręgów na tle osteoporozy metodą przezskórnej kyfoplasytki; metoda ta jest stosowana rutynowo do chwili obecnej. Jedną z bardzo istotnych i ciągle rozwijanych z sukcesem sfer działalności kliniki są małoinwazyjne operacja na kręgosłupie szyjnym, piersiowym i lędźwiowym, w tym przezskórne stabilizacje przeznasadowe implantowane przy użyciu nawigacji śródoperacyjnej.

    Operacje splotu ramiennego i nerwów obwodowych

– operacje pourazowe

– zespoły cieśni

– operacje onkologiczne

Wiadomości ogólne

Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie a jego plan leczenia zoptymalizowany zostaje pod jego konkretną dolegliwość. Przy planowaniu leczenia często konieczne jest wykonanie badań dodatkowych: obrazowych (USG, rezonans magnetyczny)  i elektrofizjologicznych (ENG, EMG). W przypadku kwalifikacji do leczenia operacyjnego wszystkie zabiegi wykonywane są w warunkach bloku operacyjnego z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad sterylności. W zależności od przewidywanej rozległości zabiegu jak zakładanego czasu ich trwania stosuje się znieczulenie ogólne lub miejscowe. Pacjenci po takich operacjach pozostają w oddziale przez krótki czas w celu obserwacji, następnie otrzymują skierowanie na dalsze leczenie rehabilitacyjne.

Operacje pourazowe

W wyniku doznanego urazu różnego typu uszkodzeniu mogą ulec również nerwy obwodowe. W przypadku braku spontanicznej poprawy po określonym czasie często konieczne może okazać się leczenie operacyjne. W takim przypadku wykonuje się rewizję miejsca potencjalnego uszkodzenia i w zależności od obrazu śródoperacyjnego dostosowujemy rodzaj zabiegu do indywidualnego przypadku. Często wystarczające okazuje się uwolnienie nerwu z otaczającej tkanki bliznowatej powodującej ucisk – zabieg taki nazywamy neurolizą. W przypadku masywnego uszkodzenia nerwu, lub gdy został on przerwany konieczne staje się usunięcie zniszczonego fragmentu nerwu oraz połączenie powstałych kikutów. Rzadko możliwe okazuje się proste zszycie obu zakończeń dlatego konieczne jest wypełnienie powstałej luki przeszczepem pochodzącym z innej części ciała pacjenta. Najczęściej w tym celu pobiera się nerw czuciowy (nerw łydkowy) z bocznej powierzchni goleni. Taki zabieg nazywamy rekonstrukcją nerwu z użyciem przeszczepów kablowych. Operowana kończyna zostaje następnie unieruchomiona.

Zespoły cieśni (zespoły tunelowe)

Zespoły tunelowe, inaczej nazywane neuropatiami z uwięźnięcia to uszkodzenie nerwu obwodowego w wyniku przewlekłego ucisku na ten nerw w wąskim i nierozciągliwym kanale anatomicznym. Zabieg polega na odbarczeniu nerwu poprzez przecięcie tkanek powodujących ucisk umożliwiając mu swobodny przebieg. W większości przypadków zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym. Najczęściej pacjenci opuszczają szpital jeszcze w dniu zabiegu.

Operacje onkologiczne

W przypadku nowotworów nerwów dokonujemy ich operacyjnego wycięcia. Gdy nowotwór dotyczy zewnętrznej części nerwu samo usuniecie w wielu przypadkach kończy zabieg. W przypadku naciekania głębszych struktur często konieczne okazuje się leczenie rekonstrukcyjne (p. wyżej). Zabieg usunięcia i rekonstrukcji najczęściej wykonuje się jednoczasowo. Każda wycięta zmiana jest następnie badana histopatologicznie a w zależności od wyniku proponowane jest dalsze leczenie.

Wykonywane są również trudne technicznie operacje: odtworzenia funkcji nerwu twarzowego, (anastomoza twarzowo podjęzykowa, anastomoza twarzowo twarzowa) oraz operacje rekonstrukcji splotu ramiennego.

Nauka i dydaktyka

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

 • Uczestnictwo (prof. A. Radek. dr n. med. Krzysztof Zapałowicz) w opracowaniu opatentowanego wzoru ubioru ochraniającego splot ramienny – “Ubioru ochronnego dla motocyklistów”. Patent PL 188056 B1 ogłoszony dnia 31. 12. 2004 r. WUP 12/04. Złoty medal na międzynarodowej wystawie EUREKA Bruxela 2000r.
 • Uzyskanie (jako druga klinika w Polsce) akredytacji szkoleniowej Wspólnego Komitetu Specjalistów Medycznych Unii Europejskiej (UEMS) i Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS). Akredytację przyznano 2005 r. po wizytacji Międzynarodowej Komisji EANS.
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji z udziałem gości zagranicznych: XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego towarzystwa Neurochirurgów “Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa”. Łódź, 27-29.04.2006 r.
 • Organizacja I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.(Zjazd założycielski ) Łódź, 19.06.2007 r.
 • Realizacja Grantu KBN 3P05C 07222: “Badania wytrzymałości mechanicznej splotu ramiennego i zjawiska wyrwania korzeni splotu na modelu anatomicznym podczas doświadczalnego urazu trakcyjnego”. Temat zakończono w 2005 r.
 • Realizacja Pracy Własnej: Zastosowanie metody przezskórnej wertebroplastyki trzonów kręgosłupa do leczenia wybranych stanów patologicznych. Temat zakończono w 2006 r.

Zabiegi przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce:

 • Małoinwazyjna stabilizacja przezskórna kręgosłupa systemem Sekstant,
 • Wykonanie zabiegów przezskórnej kyfoplastyki.
 • Stabilizacja z dojścia przedniego dolnego odcinka kręgosłupa z wykorzystaniem implantu SynfixZabieg operacyjnego leczenia naczyniaka rdzenia piersiowego

Inne nowatorskie  zabiegi z powodzeniem realizowane w klinice

 • Rozwój wysokospecjalistycznych technik w leczeniu guzów i urazów pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego
 • Leczenie operacyjne guzów przysadki
 • Mikrodyscektomia oraz stosowanie stabilizatorów międzywyrostkowych
 • Rozwój technik małoinwazyjnych w leczeniu choroby dyskowej kręgosłupa odcinka szyjnego (Artroplastyka )
 • Wertebroplastyka
 • Rozwój technik mikrochirurgii w leczenia urazów nerwów obwodowych i splotu ramiennego

Osiągnięcia szkoleniowe

Od momentu powstania do 2015 roku Klinika wykształciła 12 nowych specjalistów, powstały 22 prace doktorskie oraz 3 habilitacyjne. Byli pracownicy niejednokrotnie kierują znanymi w całym kraju ośrodkami neurochirurgicznymi.

Dydaktyka

Klinika prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami na Wydziale Wojskowo-Lekarskim na kierunkach: lekarskim, fizjoterapii i ratownictwa medycznego oraz zajęcia w języku angielskim dla studentów zagranicznych.

Przy Klinice działa studenckie koło naukowe, którego opiekunem jest lek. Maciej Błaszczyk.

Pracownia Innowacji w Chirurgii Kręgosłupa

W 1.10.2011 roku przy Klinice utworzono Pracownię Innowacji w Chirurgii Kręgosłupa. Jej zadaniem jest rozwój nowoczesnych technik chirurgicznego leczenia chorób kręgosłupa poprzez  wprowadzanie najnowszych uznanych na świecie metod do codziennej praktyki, organizowanie szkoleń z udziałem najlepszych polskich i zagranicznych wykładowców oraz prowadzenie  badań własnych. Kierownikiem pracowni jest dr n. med. Maciej Radek .

Śledzenie aktualnych trendów światowych i wdrażanie nowoczesnych technik w chirurgii kręgosłupa do codziennej praktyki Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych UM

Osiągnięcia:

1.Organizacja Zjazdu w październiku 2012 roku

2.Wprowadzenie do codziennej praktyki stosowania nowoczesnego implantu międzytrzonowego.

3.Wprowadzenie do szerokiego zastosowania techniki stabilizacji transpedikularnej metodą przezskórną.

4.Organizacja spotkania z prof. Volkerem Sonntagiem z USA – 27.06.2012

5.Organizacja prezentacji systemu do nawigacji śródoperacyjnej wprowadzania śrub transpedikularnych z wykorzystaniem urządzenia O-Arm 19-27.03.2014

6.Aktywny udział doradczy w procesie zakupu sprzętu do Kliniki tak, aby możliwy był dalszy rozwój nowoczesnych, małoinwazyjnych technik chirurgii kręgosłupa; 2 wiertarki szybkoobrotowe, stół przezierny dla promieni X, nowy mikroskop operacyjny.

Plany:

Centrum szkoleniowe organizujące szkolenia z chirurgii kręgosłupa z udziałem zaproszonych wykładowców

Rozwój technik małoinwazyjnych w codziennej praktyce Kliniki

Stworzenie ośrodka referencyjnego stosowania technik małoinwazyjnych dla zainteresowanych firm.

Prace naukowe

Trwające projekty:

Grant UM:

Praca z DynamoLab : Badania nad biomechaniką kręgosłupa we współpracy z Dynamo Lab Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dr Gianluca Padula

Ocena stosowania implantu CarliF:

Analiza retrospektywna wyników zastosowania protezy dysku szyjnego:

W trakcie swojej działalności pracowania zorganizowała :

-Wizytę wybitnego Neurochirurga z USA prof.Volkera Sonntaga, który w ramach wystąpień prowadzonych pod auspicjami JM Rektora U Med. wygłosił 3 wykłady.

– Ogólnopolską Konferencje w ramach działalności Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów nt. Regeneracja w Ośrodkowym i Obwodowym Układzie Nerwowym.

-Propagowanie i rozwój małoinwazyjnych technik w chirurgii kręgosłupa

-Badania nad procesami zwyrodnieniowymi jądra miażdżystego

 -Badania nad biomechaniką kręgosłupa we współpracy z Dynamo Lab Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dr Gianluca Padula.

Dane kontaktowe:

tel. 42 63 93 551
fax. 42 63 33 001
e-mail:neurochirurgia@skwam.lodz.pl