Wróć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-Centralny Szpital Weteranów

adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek 3, Piętro 2

Kierownik Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu

prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński

Zastępca Kierownika

dr n. med. Beata Kaczorowska

Przedmiot działalności Kliniki:

W Klinice Neurologii i Udarów Mózgu diagnozowani i leczeni są pacjenci z problemami neurologicznymi, które tego wymagają. Hospitalizacje odbywają się w trybie pilnym oraz planowym.  Najczęściej w trybie pilnym hospitalizowani są chorzy z udarami mózgu w fazie ostrej udaru (leczenie trombolityczne lub zachowawcze, wczesna rehabilitacja poudarowa, leczenie chorób współistniejących).  Ponadto w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu hospitalizowani są chorzy z innymi chorobami neurologicznymi wymagającymi pilnej diagnostyki i leczenia. Są to chorzy ze stwardnieniem rozsianym, padaczką, bólami i zawrotami głowy, chorobą Parkinsona, polineuropatiami, miastenią
i innymi. Poza leczeniem farmakologicznym pacjenci są w Klinice rehabilitowani. Prowadzimy również programy lekowe NFZ leczenia chorób neurologicznych immunoglobulinami, stwardnienia rozsianego (I i II linia) oraz leczenia dystonii ogniskowych toksyną botulinową.

W skład Kliniki wchodzą:

Oddział Neurologiczny,

Pododdział Udarowy,

Pracownia Elektromiografii,

Pracownia Elektroencefalografii,

Pracownia Neurologii Doświadczalnej.

Wykonywane zabiegi: Klinika Neurologii i Udarów Mózgu jest Kliniką o profilu niezabiegowym, jedyną procedurą inwazyjną jest pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego. W ramach diagnostyki neurologicznej u pacjentów hospitalizowanych wykonywane są badania EMG, ENeG, VEP, EEG, Holter EEG, video EEG, USG tętnic szyjnych i kręgowych. Ponadto pacjenci mają przeprowadzane badania neuroobrazowe (MRI, CT, SPECT) wykonywane w Zakładzie Radiologii naszego Szpitala.

Osiągnięcia: Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu są badania nad przyczynami i rozwojem stwardnienia rozsianego (SM). Badania w tym zakresie są przeprowadzane w naszej pracowni naukowej. W tej dziedzinie opublikowaliśmy liczne prace naukowe o zasięgu międzynarodowym oraz zrealizowaliśmy wiele grantów naukowych. Pracownicy naukowi Kliniki brali udział w wielu międzynarodowych zjazdach naukowych.
W Klinice prowadzone są również badania kliniczne dotyczące głównie SM. Dodatkowym tematem naszych zainteresowań naukowych są badania nad patogenezą udarów mózgu.

W tym temacie opublikowaliśmy również liczne prace naukowe.

Dane kontaktowe:

tel. 042 639 35 91

fax.042 639 37 91

e-mail: z.neuro.s@skwam.lodz.pl