Wróć

Katedra Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek 4, piętro 3

Kierownik
prof.dr hab. n.med. Marcin Domżalski

Zastępca Kierownika Kliniki
dr n. med. Mieczysław Nikiel

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr. Aneta Mamrot                   

.Przedmiot działalności

W Klinice realizowane są studia doktoranckie oraz staże podyplomowe dla absolwentów uczelni medycznych. Ponadto kierownik kliniki i adiunkci prowadzą prace magisterskie studentów V roku Wydziału Nauk o Zdrowiu UM oraz staże cząstkowe do specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz fizjoterapii. Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu studiów dziennych i zaocznych
z klinicznych podstaw fizjoterapii w ortopedii i traumatologii, kinezjologii, metod specjalnych fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu.

Bazę łóżkową stanowi 36 łóżek. Klinika dysponuje 1, 2 i 3 – osobowymi salami. Rocznie hospitalizuje się około 2500 chorych. Członkowie zespołu Kliniki biorą czynny udział w szkoleniach specjalistycznych krajowych
i zagranicznych, kongresach i zjazdach naukowych w Polsce i na świecie, publikują prace naukowe w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych.

Zespół pielęgniarski Kliniki zapewnia pacjentom ciągłą opiekę specjalistyczną, a wszystkie działania dokumentowane są w indywidualnych kartach pielęgnacyjnych. Ambicją Zespołu Kliniki jest udzielanie najwyższej jakości usług medycznych związanych z profilem Kliniki. Cel ten realizowany jest przez wysoko wykwalifikowaną (certyfikaty europejskie z protezoplastyki) i zmotywowaną do działania kadrę lekarską
i pielęgniarską.

Wykonywane zabiegi

 • Protezoplastyka stawów biodrowych z użyciem nowoczesnych protez bezcementowych, cementowych
  i połowiczych
 • Protezoplastyka stawów kolanowych z z użyciem nowoczesnych protez bezcementowych, cementowych
  i połowiczych
 • Protezoplastyka stawów skokowych z użyciem nowoczesnych protez
 • Protezoplastyka stawu ramienno-łopatkowego
 • Leczenie powikłań po protezoplastykach stawów biodrowych i kolanowych z użyciem nowoczesnych materiałów leczniczych typu SPACER i protez rewizyjnych
 • Artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu kolanowego
 • Rekonstrukcja więzadeł stawu kolanowego
 • Artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu barkowego
 • Rekonstrukcja więzadeł i ścięgien stawu barkowego
 • Artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu biodrowego
 • Rekonstrukcja ubytków chrząstki stawowej
 • Operacja korekcyjne stopy – paluchy koślawe, palce młotkowate
 • Plastyka stawów rzekomych kości długich
 • Leczenie operacyjne powikłań zapalnych pourazowych i krwiopochodnych narządu ruchu

Dane kontaktowe:

Sekretariat tel. 42 639 35 11                                                                                                                                                

Pokój lekarski tel. 42 639 35 14                                                                                                                                      

Dyżurka pielęgniarek tel. 42 63 93 517

e-mail: klinika.ortopedii@skwam.lodz.pl