Wróć

Katedra Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek 4, piętro 3

Kierownik
prof.dr hab. n.med. Marcin Domżalski

Zastępca Kierownika Kliniki
dr n. med. Mieczysław Nikiel

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr. Aneta Mamrot

Starsi Asystenci:

dr n. med. Sławomir Goc                                                                

dr n. med. Zygmunt Pawlik                                                                            

dr n. med. Andrzej Witczak                                                                           

dr n. med. Przemysław Łaganowski                                                             

dr n. med. Krzysztof Nowak                           

dr n. med. Paweł Denys                                                                                                  

dr n. med. Jan Poszepczyński                                                                                                                                              

dr n. med. Krzysztof Andrzejewski                                                                  

dr n. med. Sebastian Żabierek                                                                        

lek. Łukasz Okulski                                                                                         

lek. Radosław Grabowski                                                                                                                                                       

lek. Andrzej Świniarski                                                                                                                            

dr n. med. Jędrzej Lesman                                                                                

lek. Rafał Długozima                                                                                                                     

lek. Dawid Pawlos

lek. Patrycja Szkutnik       

Młodsi asystenci-rezydenci:

lek. Bartosz Chlebanowski

lek. Łukasz Zgoda                                                                                                                          

lek. Michał Piotrkowski                                                                                   

lek. Maciej Łuczak                                                                                                                          

lek. Tomasz Janczyk                                                                                       

lek. Wojciech Stryjecki                                                                         

lek. Michał Szufnara                                                                                       

lek. Ilona Wagner-Olszewska                                                                                                                                    

lek. Błażej Wójtowicz                                                                                 

lek. Artur Opasiak                                                                                                                                                                      

lek. Łukasz Gołek                                                                                        

lek. Cezary Błoch                                                                                

lek. Grzegorz Taborski   

lek. Kamil Rogalski

lek. Grzegorz Kałużyński

lek. Karolina Urban

lek. Maciej Fortak                     

Fizjoterapeuci
dr n. med. Małgorzata Różańska
dr n. med. Paweł Piątkowski
dr n med. Szymon Tyszkiewicz

.Przedmiot działalności

W Klinice realizowane są studia doktoranckie oraz staże podyplomowe dla absolwentów uczelni medycznych. Ponadto kierownik kliniki i adiunkci prowadzą prace magisterskie studentów V roku Wydziału Nauk o Zdrowiu UM oraz staże cząstkowe do specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz fizjoterapii. Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu studiów dziennych i zaocznych
z klinicznych podstaw fizjoterapii w ortopedii i traumatologii, kinezjologii, metod specjalnych fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu.

Bazę łóżkową stanowi 36 łóżek. Klinika dysponuje 1, 2 i 3 – osobowymi salami. Rocznie hospitalizuje się około 2500 chorych. Członkowie zespołu Kliniki biorą czynny udział w szkoleniach specjalistycznych krajowych
i zagranicznych, kongresach i zjazdach naukowych w Polsce i na świecie, publikują prace naukowe w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych.

Zespół pielęgniarski Kliniki zapewnia pacjentom ciągłą opiekę specjalistyczną, a wszystkie działania dokumentowane są w indywidualnych kartach pielęgnacyjnych. Ambicją Zespołu Kliniki jest udzielanie najwyższej jakości usług medycznych związanych z profilem Kliniki. Cel ten realizowany jest przez wysoko wykwalifikowaną (certyfikaty europejskie z protezoplastyki) i zmotywowaną do działania kadrę lekarską
i pielęgniarską.

Wykonywane zabiegi

 • Protezoplastyka stawów biodrowych z użyciem nowoczesnych protez bezcementowych, cementowych
  i połowiczych
 • Protezoplastyka stawów kolanowych z z użyciem nowoczesnych protez bezcementowych, cementowych
  i połowiczych
 • Protezoplastyka stawów skokowych z użyciem nowoczesnych protez
 • Protezoplastyka stawu ramienno-łopatkowego
 • Leczenie powikłań po protezoplastykach stawów biodrowych i kolanowych z użyciem nowoczesnych materiałów leczniczych typu SPACER i protez rewizyjnych
 • Artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu kolanowego
 • Rekonstrukcja więzadeł stawu kolanowego
 • Artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu barkowego
 • Rekonstrukcja więzadeł i ścięgien stawu barkowego
 • Artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu biodrowego
 • Rekonstrukcja ubytków chrząstki stawowej
 • Operacja korekcyjne stopy – paluchy koślawe, palce młotkowate
 • Plastyka stawów rzekomych kości długich
 • Leczenie operacyjne powikłań zapalnych pourazowych i krwiopochodnych narządu ruchu

Dane kontaktowe:

Sekretariat tel. 42 639 35 11                                                                                                                                                

Pokój lekarski tel. 42 639 35 14                                                                                                                                      

Dyżurka pielęgniarek tel. 42 63 93 517

e-mail: klinika.ortopedii@skwam.lodz.pl