Wróć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek nr 3, IV piętro

Kierownik Kliniki Reumatologii

dr hab. n. med. Joanna Makowska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Przedmiot działalności Kliniki:

Klinika Reumatologii prowadzi diagnostykę oraz leczenie pacjentów z zapaleniami stawów, układowymi chorobami tkanki łącznej, spondyloartropatią zapalną i inne.

W ramach Kliniki funkcjonują:

– Pracownia Ultrasonografii Narządu Ruchu

– Pracownia Densytometrii, Pracownia Kapilaroskopii oraz Ośrodek Terapii Biologicznej.

Naszym pacjentom w ramach Ośrodka Terapii Biologicznej proponujemy m.in.:

Leczenie RZS, ŁZS, Leczenie Certolizumabem Pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią Spondyloartropatii Osiowej (SPA), Leczenie Przetoczeniami Immunoglobulin i inne.

Osiągnięcia Kliniki:

W 2017 wygrała konkurs Ministerstwa Zdrowia na stworzenie Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej, działającego przy współpracy z organizacją Porozumienie Łódzkie zrzeszającą lekarzy POZ województwa łódzkiego oraz sekcją chorych na choroby reumatyczne Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne.

W 2020 roku podpisana została umowa realizacji kolejnego projektu z konkursu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa w woj. łódzkim
i mazowieckim, a mającego na celu wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa. Projekt realizowany będzie we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy i poradniami medycyny pracy.

Poza działalnością kliniczną systematycznie wzrasta również znaczenie Kliniki jako jednostki naukowej oraz dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dane kontaktowe:

Tel. 42 639-36-41.