Wróć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek 4, Parter

KIEROWNIK SOR
dr n. med. Barbara Kowalska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Lucyna Gałecka
tel. 042 639 38 10

Pielęgniarka Oddziałowa – zastępca
mgr Katarzyna Prokop
tel. 042 639 38 10

SOR jest miejscem pierwszego kontaktu z pacjentami przyjmowanymi do Szpitala. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielana jest w trybie całodobowym pomoc doraźna w stanach zachorowaniach. Pomoc realizowana jest przez wysoko wykwalifikowany personel – lekarza dyżurnego SOR, lekarzy dyżurnych Klinik oraz pielęgniarki, ratowników medycznych i sanitariuszy. Istnieje możliwość wstępnej diagnostyki pacjenta przez wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i obrazowych. Do dyspozycji pacjentów pozostają w pełni wyposażone karetki w wysokiej jakości sprzęt i materiały medyczne.

W obrębie SOR znajdują się:

  • sala intensywnego nadzoru, wyposażona w sprzęt niezbędny do podejmowania działań ratunkowych w stanach zagrożenia życia
  • gabinety lekarskie, w których udzielana jest pomoc doraźna w nagłych zachorowaniach i odbywają się niezbędne konsultacje specjalistyczne
  • gabinet zabiegowy, w którym wykonuje się drobne zabiegi chirurgiczne

Dane kontaktowe:

Szpitalny Oddział Ratunkowy
tel. 42 639 37 01
tel. 42 639 34 25

Przyjęcia planowe
tel. 42 639 34 24

042 639 34 20

e-mail: izbaprzyj@skwam.lodz.pl