Wróć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek nr.5, Piętro 2

Zespół:
Kierownik Zakładu Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej:
dr n. med. Dominik Sygut

Lekarze:
1. dr n. med. Krystyna Bielnik;
2. dr n. med. Tadeusz Modrzewski;
3. dr n. med. Agnieszka Wierzchniewska-Ławska;
4. lek. Alina Knopik-Dąbrowicz;
5. lek. Marta Batorska
6. lek. Mykola Martynyuk;

Konsultant:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieliński

Personel techniczny:
1. Danuta Chojnacka (starszy technik);
2. Regina Stawowska (starszy technik);
3. Elżbieta Hamankiewicz (starszy technik);
4. Elżbieta Szczerbiak (starszy technik);
5. Aleksandra Szwed (starszy technik);
6. Beata Karbowiak (starszy technik);
7. mgr biol. Katarzyna Szunert;
8. mgr biol. Alicja Majchrzak;
9. Andrii Kotovskyi

Sekretariat:
1. Anna Wisińska
2. Joanna Blichaż

Zakład Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej posiada Licencję (nr 7/2019) Polskiego Towarzystwa Patologów:
Zakład Patomorfologii o stopniu referencyjności II.

W skład Zakładu wchodzą:
– pracownia histopatologii,
– pracownia cytologii,
– pracownia immunohistochemii,
– pracownia sekcyjna.

Profil wykonywanych czynności medyczno-usługowych:
1. badania śródoperacyjne;
2. badania makroskopowe materiału tkankowego;
3. badania mikroskopowe materiału tkankowego;
4. biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG i tomografii komputerowej;
5. badanie mikroskopowe materiału cytologicznego;
6. przygotowanie materiału do badania mikroskopowego metodami histochemicznymi i immunohistochemicznymi;
7. ocena mikroskopowa odczynów histochemicznych;
8. ocena mikroskopowa odczynów immunohistochemicznych;
9. przygotowanie materiału cytologicznego metodą „cell-block”;
10. ocena badań „cell-block”;
11. badania pośmiertne;

Działalność dydaktyczno-naukowa:
– nauczanie studentów;
– szkolenia stażowe lekarzy;
– kształcenie rezydentów;
– uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniowych krajowych oraz zagranicznych.

Dane kontaktowe:

tel. 42 6393661
e-mail: patomorfologia@skwam.lodz.pl