Wróć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

e-mail: radiol@umed.lodz.pl

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w języku polskim i Studiów w Języku Angielskim z zakresu radiologii, medycyny nuklearnej i diagnostyki obrazowej. Prowadzą również działalność dydaktyczną w ramach szkolenia podyplomowego dla lekarzy różnych specjalności w zakresie wymaganych kursów specjalizacyjnych oraz specjalizację z radiologii i medycyny nuklearnej. W ramach wielokierunkowej działalności naukowej współpracują z  Klinikami i Zakładami Szpitala.

Głównym tematem działalności naukowej jest:
“Opracowanie programów i modeli umożliwiających zastosowanie metod radioizotopowych i radiologicznych do dynamicznej i statycznej oceny czynności i funkcjonowania układów i narządów, z możliwością klinicznego ich wykorzystania w diagnozowaniu schorzeń i monitorowaniu leczenia”.

Wysoko wykwalifikowane zespoły lekarzy, techników i pielęgniarek codziennie wykonują pełną diagnostykę obrazową dla potrzeb Klinik Szpitala oraz na zlecenia jednostek zewnętrznych. Pracownie wchodzące w skład Zakładu są wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Kwalifikacje personelu, stan techniczny aparatury oraz jakość świadczonych usług spełniają rygorystyczne wymagania normy ISO.

Pracownie diagnostyczne naszego Zakładu znajdują się w następujących lokalizacjach:
– przy ul.Żeromskiego 113, Budynek nr.3, Parter

  Pracownietelefon
  RejestracjaZapisy na badania (od godz.11;00-14;00)
42 205 98 50
 Pracownia Tomografii Komputerowej42 639 36 84
 Pracownia Rezonansu Magnetycznego42 639 37 80
 Pracownia Badan i Zabiegów Naczyniowych42 639 36 87
 Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej42 639 36 85
 Pracownia Medycyny Nuklearnej, Densytometrii i Badań Wysiłkowych                tel./fax. 42 639 36 89; 42 63-93-690

 – przy pl.Hallera 1, Główny budynek, Parter

 Pracownietelefon
  Rejestracja42 205 98 50
 Pracownia Tomografii Komputerowej42 639 30 56
 Pracownia Radiologii Klasycznej 
 Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej42 639 30 54

 – przy ul.Pieniny, Piętro 1

 Pracownietelefon
  Centrala42 679 31 44
 Pracownia Radiologii Klasycznej42 679 32 40
 Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej42 679 32 65