Wróć

Zespół Laboratoriów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów (USK-WAM).

adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek nr.5, Piętro 1

Kierownik zespołu:

Pełnomocnik Dyrektora USK-WAM ds. diagnostyki laboratoryjnej prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, specjalista w 2 dziedzinach: analityki klinicznej i toksykologii

Zespół składa się z 7 laboratoriów diagnostycznych o różnym profilu, umiejscowionych w szpitalach i przychodniach USK-WAM. W skład zespołu laboratoriów wchodzą: Centralne Laboratorium Diagnostyczne (Szpital Kliniczny Ul. Żeromskiego 113), Laboratorium Diagnostyczne Nr 3, Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracownia Diagnostyki Dermatologicznej (Szpital Pl. Hallera 1), Laboratorium Diagnostyki Zaburzeń Endokrynnych i Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Szpital Endokrynologiczny Ul. Sterlinga 1/3) oraz Pracownia Diagnostyki Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego (Przychodnia Ul. Wierzbowa 38). Wszystkie laboratoria zespołu są połączone ze sobą oraz z jednostkami wszystkich szpitali zintegrowaną siecią informatyczną. W laboratoriach zespołu pracują wysoko wykwalifikowani diagności laboratoryjni wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny. Metody badań laboratoryjnych są zunifikowane a ich wyniki są równo cenne, co daje możliwość ich wykorzystania i właściwej interpretacji w każdej jednostce USK-WAM, niezależnie od laboratorium, w którym wykonano badanie.

Centralne Laboratorium Diagnostyczne

Kierownik: dr n. med. Beata Mamełka, specjalista analityki klinicznej

STRUKTURA

W skład laboratorium wchodzą następujące komórki: Stanowisko Rejestracji i Statystyki, Punkt Przyjęć i Rozdziału Materiału do Badań, Pracownia Biochemii i Immunochemii, Pracownia Analityki Ogólnej, Pracownia Hematologii i Koagulologii, Pracownia Mikrobiologii, Pokój Walidacji Wyników Badań oraz Punkt Pobierania Materiału do Badań.

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW

Kierownicy Pracowni:

Pracownia Biochemii i Immunochemii: dr n.med. Monika Terlecka, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej;

Pracownia Hematologii i Koagulologii: mgr. Renata Lang;

Pracownia Analityki Ogólnej: mgr. Izabella Włodarczyk;

Pracownia Mikrobiologii: dr n. med. Grażyna Woch, specjalista  mikrobiologii

 

Asystenci:
mgr. Anna Urbaniak, specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej;
dr n. med. Kamila Olszowiec,
dr n.med. Iga Barska,
mgr. Agnieszka Siudzińska,
mgr. Elżbieta Gorzkiewicz.

Technicy analityki medycznej:

Kierownik Zespołu Techników:

mgr. Mariola Krawczyk.

Zespół techników analityki medycznej:

Elżbieta Kopeć,

Iwona Kujawska, 

Anna Kowalska,

Małgorzata Cholewa-Szymańska,

Agnieszka Fila,

Justyna Woźny,

Ewa Sokołowska,

Monika Pawłowska,

Katarzyna Karmańska

 

 Pobieralnia materiału do badań: st. techn. med. Wanda Pisarska

Statystyk medyczny: Anna Wasiak.

St. pomoc laboratoryjna:  Barbara Batorska.

Sekretariat: st. sekretarka med. Krystyna Kieszkowska.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNO-USŁUGOWEJ:

Centralne Laboratorium Diagnostyczne (CLD) posiada wysokokwalifikowany personel i najnowocześniejszą aparaturę. Aktualnie laboratorium spełnia wszystkie wymagania Ministerstwa Zdrowia w zakresie wykonywania badań. W laboratorium obowiązuje zarządzanie Systemem Jakości i jako element szpitala legitymuje się certyfikatem PN ISO 9001:2008.  CLD uczestniczy w międzynarodowych i krajowych systemach (programach) kontroli zewnątrzlaboratoryjnej oraz stosuje, zgodnie z przyjętymi zasadami, system kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Posiada wszystkie niezbędne certyfikaty upoważniające do wykonywania badań laboratoryjnych. Wszystko to gwarantuje wysoką jakość i tym samym wiarygodność badań laboratoryjnych.

CLD jest ośrodkiem opiniotwórczym w diagnostyce laboratoryjnej testującym aparaturę pomiarową, sprzęt i zestawy odczynnikowe. CLD jest jednostką pełnoprofilową, wykonuje się około 700 tys. badań rocznie, w tym  badania podstawowe oraz wiele badań unikatowych i wysoce specjalistycznych w działach: analityka ogólna, biochemia i enzymologia (w tym hormony i markery nowotworowe), RKZ, koagulologia, hematologia oraz pełny zakres badań mikrobiologicznych.

CLD prowadzi również badania naukowe. Współpracuje z wieloma klinikami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju. Wykonuje się tu prace magisterskie i doktorskie i prowadzi również różnego typu szkolenia, szczególnie staże specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych i praktyki studenckie.

 Zapraszamy wszystkich chętnych na badania.        

Panel wykonywanych w laboratorium badań i oznaczeń obejmuje:

Badania podstawowe

 • badanie ogólne moczu z osadem określanym mikroskopowo
 • oznaczenie glukozy i acetonu w moczu
 • oznaczenia biochemiczne moczu w porannej i w dobowej zbiórce moczu: elektrolity, fosforany, Ca, Mg, kwas moczowy, mocznik, kreatynina
 • badanie kału na krew utajoną i pasożyty,
 • badanie ogólne płynów z jam ciała,
 • badanie ogólne płynu mózgowo – rdzeniowego,
 • badanie ogólne nasienia,
 • wykrywanie obecności nużeńca,
 • badanie morfologii krwi obwodowej z rozkładem krwinek białych na 5 populacji (5 – diff) z użyciem wieloparametrowego analizatora 
 • badanie opadania krwinek białych (OB),
 • mikroskopową ocenę rozmazu krwi obwodowej,
 • oznaczenie liczby retykulocytów,
 • badanie przesiewowe w kierunku kiły,
 • badanie mikrobiologiczne w kierunku izolacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii tlenowych (w moczu, krwi, wymazach i płynach z jam ciała, w kierunku nosicielstwa, MRSA, KPC, ESBL, MBL)
 • badanie mikrobiologiczne w kierunku izolacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych (krwi, wymazach i płynach z jam ciała itp.)
 • badanie mikrobiologiczne w kierunku izolacji i oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżoidalnych (w moczu, krwi, wymazach i płynach z jam ciała)
 • wykrywanie toksyny A/B Clostridium difficile, Shiga (Stx1, Stx2) E. coli
 • badania czystościowe personelu i środowiska szpitala
 • badanie wirusologiczne: P/ciała anty HIV, anty-HCV, anty-HBs, anty-HBc Total, anty-HBc IgM, antygen HBsAg, test potwierdzenia HBsAg
 • badania biochemiczne i enzymatyczne: oznaczenie glukozy, mocznika, kreatyniny, białka całkowitego, albuminy, kwasu moczowego, aktywności enzymów AST, ALT, CK, ALP, LDH, GGTP, amylazy w surowicy i moczu, bilirubiny T/D, cholesterolu całkowitego, triglicerydów, cholesterolu HDL direct, cholesterol LDL, elektrolitów (Na, K, Cl), Ca całk., fosforanów, Mg), żelaza całkowitego, białka C-reaktywnego (CRP), mleczanów,
 • oznaczenie TSH i anty-TPO, anty-TG oraz wolnych hormonów tarczycy: fT3, fT4,
 • oznaczenia koagulologiczne: APTT, PT (INR), TT, fibrynogenu, antytrombiny III i D-dimeru

Badania specjalistyczne:

 • wykonanie proteinogramu,
 • oznaczenie ASO testem ilościowym,
 • oznaczenie czynnika reumatoidalnego RF,
 • rozpoznawanie stanów zapalnych: CRP,
 • rozpoznawanie sepsy: prokalcytoniny,
 • diagnostyka cukrzycy: glukoza, doustny test tolerancji glukozy (tzw. krzywa cukrowa),HbA1c, insulina, C-peptyd.
 • oznaczenie markerów kardiologicznych: hsCRP, troponiny T, CK-MB masa, mioglobiny, NT-proBNP, digoksyny.
 • Diagnostyka zaburzeń gospodarki żelazem: żelazo, CZWŻ, transferyna, ferrytyna.
 • oznaczenie markerów nowotworowych: CEA, AFP, PSA, CA 19.9, CA 125, CA 15-3, βHCG……,
 • wyznaczanie wskaźnika filtracji kłębuszkowej nerek (GFR) oraz określanie wydalania albumin (albuminuria, UACR),
 • oznaczanie Wit. B12 i kwasu foliowego

Dane kontaktowe:

tel/fax: 042 63 93 650,

tel/fax: 042 63 93 651

e-mail: z.lab.k@skwam.lodz.pl

Pełnomocnik Dyrektora USK-WAM ds. diagnostyki laboratoryjnej prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski tel./fax: 042 63 93 653;

E-mail: z.dyrlab.k@skwam.lodz.pl