Zadanie: Wywóz i utylizacja odpadów medycznych z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi- Centralny Szpital Weteranów w okresie od 01.11.2021 r. do 30.12.2021r.

Wartość ogólna zadania: 352 724,05 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 349 196,00 zł

Forma dofinansowania: Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa

Zakres projektu: Wywóz i utylizacja odpadów medycznych z wszystkich obiektów USK im. WAM- CSW

www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie: Wywóz i utylizacja odpadów medycznych z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi- Centralny Szpital Weteranów w okresie od 01.10.2020 r. do 31.10.2020r.

Wartość ogólna zadania: 106 288,40 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 105 225,00 zł

Forma dofinansowania: Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa

Zakres projektu: Wywóz i utylizacja odpadów medycznych z wszystkich obiektów USK im. WAM- CSW

www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie: Wymiana stolarki okiennej w budynku Szpitalnym nr 3 w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 113 I, II i III piętro

Wartość ogólna zadania: 600 741,84 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 472 150,00 zł

Forma dofinansowania: Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa

Zakres projektu: Wymiana stolarki okiennej w budynku Szpitalnym nr 3 w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 113 I, II i III piętro

https://www.wfosigw.lodz.pl/

Zadanie: Wywóz i utylizacja odpadów medycznych z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi- Centralny Szpital Weteranów w okresie od 24.04.2020 r. do 31.05.2020r.

Wartość ogólna zadania: 103 221,97 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 102 189,00 zł

Forma dofinansowania: Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa

Zakres projektu: Wywóz i utylizacja odpadów medycznych z wszystkich obiektów USK im. WAM- CSW

www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie: Wywóz i utylizacja odpadów medycznych z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi- Centralny Szpital Weteranów w okresie od 15.03.2020 r. do 23.04.2020r.

Wartość ogólna zadania: 95 153,06 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 94 201,00 zł

Forma dofinansowania: Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa

Zakres projektu: Wywóz i utylizacja odpadów medycznych z wszystkich obiektów USK im. WAM- CSW

www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie: Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne w lokalizacji Szpitala przy ul. Żeromskiego 113 w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 173 914,80 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 173 915,00 zł

Forma dofinansowania: Umorzenie pożyczki

Zakres projektu: Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne w lokalizacji Szpitala przy ul. Żeromskiego 113 w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie: Racjonalizacja zużycia energii poprzez zakup sprzętu o mniejszej energochłonności i uciążliwości dla środowiska

Wartość ogólna zadania: 1.618.920,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 950.000,00 zł

Forma dofinansowania: Pożyczka

Zakres projektu: Zakup systemu obrazowania śródoperacyjnego (O-arm) wraz z niezbędnym pakietem integracyjnym z neuronawigacją. Sprzęt zlokalizowany na Bloku Operacyjnym Kliniki Neurochirurgii wykorzystywany w nowoczesnych zabiegach neurochirurgicznych.

www.zainwestujwekologie.pl