Wróć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek nr 3, IV piętro

Kierownik Oddziału

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Zastępca Kierownika Oddziału

dr hab. n. med. Damian Tworek, Profesor uczelni

Zastępca Kierownika ds. Endoskopii Układu Oddechowego

dr n. med. Michał Poznański

Zespół lekarski

dr hab. n.med. Maciej Ciebiada, Profesor uczelni

dr n.med. Agata Dutkowska

dr n. med. Tomasz Kmiecik

dr n.med. Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

dr n.med. Agnieszka Nielepkowicz – Goździńska

dr n.med. Renata Zagdańska

lek. Zuzanna Gorzela

lek. Agnieszka Kopias

lek. Kamil Kornicki

lek. Katarzyna Królak – Nowak

lek. Kamil Makar

lek. Dominik Marczak

lek. Natalia Myszakowska-Gliwińska

lek. Olga Paluszczak

lek. Aleksandra Zielińska

lek. Julia Zawadzka-Tylska

lek. Marta Wierzbińska

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Dorota Janicka –Jaruga

Z-ca Pielęgniarki oddziałowej

mgr Marzena Banicka

Sekretarka medyczna
mgr Katarzyna Arkit
mgr Marlena Duczek

Działalność medyczna

Oddział Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Endoskopii Układu Oddechowego  prowadzi diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego – m.in. POChP, przewlekłego kaszlu, astmy, chorób śródmiąższowych płuc. Profil działalności oddziału jest w szczególności ukierunkowany na diagnostykę i terapię raka płuca.

W ramach programów terapeutycznych Ministerstwa Zdrowia możliwe jest leczenie raka płuca  oraz chorób śródmiąższowych płuc (samoistne włóknienie płuc, włóknienie  płuc w przebiegu chorób reumatologicznych) najnowocześniejszymi metodami dostępnymi w kraju. W oddziale prowadzone są również badania kliniczne z nowymi, niezarejestrowanymi wciąż lekami na raka płuca i inne choroby pulmonologiczne.

Wykonywane w oddziale procedury diagnostyczne obejmują badania radiologiczne (RTG, tomografia, rezonans magnetyczny), badania czynnościowe płuc (spirometria, badanie zdolności dyfuzji gazów w płucach, pletyzmografia, ergospirometria). W ramach Pododdziału Endoskopii Układu Oddechowego wykonywane są:  badania bronchofiberoskopowe  oraz  przezoskrzelowa biopsja śródpiersia pod kontrolą USG.

Działalność naukowa

Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Katedry Pulmonologii, Reumatologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  prowadzi badania naukowe z zakresu POChP, raka płuca, rehabilitacji oddechowej, których wyniki są publikowane w renomowanych zagranicznych i polskich czasopismach naukowych.

Działalność dydaktyczna 

Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej realizuje dydaktykę dla studentów Wydziału Lekarskiego (lekarski, Oddział Studiów w Języku Angielskim) i  Wydziału Nauk o Zdrowiu (Dietetyka, Zdrowie Publiczne).

Dane kontaktowe:

Sekretariat tel. 42/6393 606

Pokój lekarski nr.1 42 639 3679

Pokój lekarski nr.2 42 639 3492

Pokój lekarski nr.3 42 639 3746

Z-ca Kierownika 42 639 3687

Odcinek pielęgniarski tel. 42/6393 690


e-mail: z.pulmonologia.s@skwam.lodz.pl